maka2

maka2,

1. (makā‘ia).

(a) Throw, hurl, sling (Ait. dial.) cf. Rar. pē‘i;

(b) Sling (using a maka, see 2 below).

Kua maka ‘aia ia Koria ki runga i te rae.
He slung the stone on to Goliath’s forehead;

Kua kave ‘aia i tōna ririnui i tōna maka‘anga.
He put all his strength into the cast;

‘E toka maka tēia.
This is a sling-stone.

2. n. A sling.

Kua ‘aere ‘a Tāvita ma tāna maka ki raro i te kauvai ē kua ko‘iko‘i mai i te toka.
David went down to the river with his sling and picked up some stones.
[Pn. *maka.]

mānga2

mānga2, n. 1. Food (Ait., Mang., N.G.Pt dial., cf. Rar. kai1). In Rarotongan usually only in contexts like:

‘Auraka e mataku i tō rātou mama‘ata ‘e mānga tēnā nā kōtou.
Don’t be afraid of their (the opposing team’s) size, you‘ll feed on it. In the bible often used for loaf:

E rima ua a tatou manga, e rua oki ika.
We have no more but five loaves and two fishes (Luke 9.13).

2. Bit, piece, portion (of anything, both physical objects and abstractions).

‘Ōmai nāku tēta‘i mānga i tā‘au ‘ānani.
Give me a bit of your orange;

Nō te ‘oko māngā tuka mai au nāku.
I’ve been buying myself a bit of sugar;

E ‘aere mai koe āpōpō e tiki mānga kāratīni nō‘ou.
Come over tomorrow and get yourself some kerosene;

mānga kāka‘u,
piece of cloth, article or clothing;

‘e mānga manuia,
a bit of luck;

‘E mānga manamanatā tō mātou i te kāinga nei nō tō mātou vai.
We’ve got a spot of bother at home today with our water;

‘E mānga veravera ‘aia i tēia rā.
He’s a little feverish today;

E tāmata koe i te ‘akamāmāngikā mai i tēta‘i mānga i te kūmete.
Try and make the bowl a little bit lighter in weight.
[Pn. *ma‘a„a.]