tōpiri

tōpiri, (-a, -‘ia).

1. Draw something shut, close (e.g. door), bring together, join.

Kua tōpiri koe i te kāparāta?
Have you closed the cupboard?;

E ‘aka‘oki mai koe i te tāviri mē oti te pā i te tōpiri.
Return the key when you’ve shut the door;

Kua tōpiria te ‘āua kia kore te puakatoro e ‘aere ki va‘o.
The paddock has been shut to stop the bull getting out;

Kua tōpiri au i ōku mata.
I shut my eyes;

E tōpiri koe i tō‘ou va‘a!
Shut your mouth, shut up!;

Tē tōpiri nei au ia kōrua i teianei kia riro kōrua ‘ei tāne ē ‘ei va‘ine.
I now join you together as man and wife.

2. Apply a compress.

Kua tōpiri te nēti i te kāka‘u ma‘ana ki muri i tōku tua.
The nurse put a hot compress on my back.

3. Move close to.

Kua tōpiri mai ‘aia ki āku ē kua tuatua marū mai.
He came up close and whispered;

Kua tōpiri te punupunuā moa ki te pae i te tī nana.
The chicks nestled close to their mother.

tāpiri

tāpiri, (-a, -‘ia, ia).

1. Bring something near to or beside, press something close to, apply a compress.

Ka rauka iā koe i te tāpiri mai i te ‘oro‘enua ki te pae i tēia tumu rākau kia kake atu au?
Could you manage to bring the horse up beside this tree stump so that I can get on?;

E tāpiri mai koe i te pi‘a ki te pae i te kaingākai.
Bring the box over close to the table;

I te ta‘e‘anga te toto i tōna putāngi‘u, kua tāpiri ‘aia i te kāka‘u anu ki runga i tōna rae.
When his nose started bleeding, he pressed a cold compress to his forehead. Kāka‘u tāpiri maki, lint.

2. Stick, seal, fasten or join something, patch (hole), put together, assemble (machinery).

Kua tāpiri ‘aia i te tuatua ‘akakite ki runga i te rākau ‘akakite‘anga tuatua.
He put (pinned or pasted) the notice up on the board;

Nāku i tāpiri i te tī kiro.
I sealed down the envelope;

Kua tāpiri ‘aia i te pēpa ki te kurū.
He stuck the paper with the glue;

Kua tāpiri ‘aia i te ‘āuri ‘ati ki te ‘apinga tāpiri ‘āuri.
He soldered the broken pieces of iron together;

Kua tāpiri ‘aia i te puta o te puāngiangi pōro.
He patched over the hole in the football bladder. Tāpou tāpiri ‘āuri, solder.

3. Approach close to.

‘Auraka e tāpiri ki te pāruru o te ‘are, kā kī tō pona i te pēni.
Don’t get (too) close to the wall of the house, you‘ll get paint all over your shirt.

4. Close down.

Kua tāpiri‘ia tāna kimi‘anga.
His business was closed down.