mēmeitaki

mēmeitaki, v.i. Good (of several things), better.

‘E au punupunua puaka mēmeitaki tā‘au.
That is a nice fat litter of piglets you have;

Ko te aronga mēmeitaki tei ‘iki‘ia, kāreka te aronga kikino kua ‘akano‘o‘ia.
The best players were selected, the weak ones left out;

Kua ‘oko te tangata i tāna taro nō te mēmeitaki.
People bought his taros because they were better.
[meitaki rR.]

māro‘iro‘i

māro‘iro‘i, v.i. 1. Vigorous, energetic, strong and healthy, well; vitality etc.

Kia māro‘iro‘i koe i te rave i tā‘au ‘anga‘anga.
Do your work with vigour;

Kua rave māro‘iro‘i ‘aia i te ‘anga‘anga tei tuku‘ia kiāia.
He worked energetically at his allotted task;

‘E tangata māro‘iro‘i tērā i te tanu i tōna ‘enua ki te kai.
That man works really hard at getting his land planted up;

te māro‘iro‘i i tō mātou pupu i tēia mata‘iti,
the strength and vigour of our team this year;

Kua ‘īkoke ‘aia i tōna māro‘iro‘i‘anga mai mei te maki.
He was thin when he got over his illness;

‘E tangata ‘akatupu pekapeka au i te māro‘iro‘i‘anga tōku kōpapa.
I was always getting into scrapes in my heyday. Manako māro‘iro‘i, strong-minded.

2. Better, abated (of an illness).

Kā ‘oki rava au ki tōku ‘enua mē māro‘iro‘i tōku maki,
I shall go right back to my own country when I‘m better.
(See ‘akamāro‘iro‘i.)
[Pn. *maalosi.]

ngari

ngari, v.i.

1. Be better, improved.

E ngari ake koe kia no‘o ki te kāinga i te ‘aere ki te tautai, nō te mea kāre koe e ‘ākara‘anga meitaki ana.
You’d be better staying at home than going fishing for you haven’t been looking too well;

Kua ngari mai tōna maki.
He’s getting better (his illness is improving);

Kua ngari mai te matangi i tēia rā, kāre i pakari roa mei tērā inana‘i.
The wind is better today, it’s not blowing hard like it was yesterday;

‘E taime ngari ake tēia nō tātou i te ‘aere, kua ‘āmāmā mai te ua.
This is the best time for us to go, now the rain is easing off;

E ngari ake koe iāia.
You are better off (better placed) than he is;

E ngari ake au i te no‘o ki te kāinga.
I’d rather stay at home;

E ngari iā koe.
It’s all right for you, better for you;

E ngari iā koe, kua tauruā‘ia koe i te ‘anga‘anga.
You‘re all right, you’ve got a mate to work with;

E ngari iā koe, ‘e moni tā‘au.
You‘re all right, you’ve got money.

2. n. Home, homeland, the place where one is best off.

Ka ‘oki au ki te ngari o tōku metua tāne.
I‘m going back home to father’s (where I shall be well treated).

(See ‘āngari, ngaringari.)

[Pn. *„ali.]