‘ānanau

‘ānanau, v.i., intens. or pl. ‘ānau. Give birth.

Kāre i ‘ānanau ake tāku au tīnana puakatoro.
My cows haven’t calved yet;

Nō te ‘ananau i tāna ngā tīnana puaka, nō reira i viviki ei tāna ‘ānana i te ra‘i.
His pair of sows gave birth to so many piglets that his herd increased rapidly;

‘E moa ‘ānanau tikāi tāku.
My hens are very good breeders (produce a lot of chicks).
[(‘ā-)nau rR.]

‘ānau

‘ānau,

1. (-a, -‘ia). Give birth, to bear (offspring).

Kua ‘ānau ‘aia i te tamaiti mua, ‘e tamāroa; ē te rua, ‘e tamā‘ine.
She gave birth to the first child, a boy; and the second, a girl;

I ‘ānau‘ia ‘aia ki roto i te ‘are o te au manu.
He was brought forth in a stable;

Kua ‘ānau tōku ‘oro‘enua, ‘e toa te punua.
My mare has given birth to a colt;

mē ‘ānau tama koe,
if you have a son. Mamae ‘ānau, labour pains.

2. v.i. Be born.

I ‘ānau au ki Rarotonga.
I was born in Rarotonga (or, I had a baby in Rarotonga);

Kia ‘ānau ‘aka‘ou kōtou ē tikāi.
You must indeed be born again;

Kua ‘aere atū ra te aronga pakari e kimi i te ariki ‘ānau ‘ōu o te Ngāti Iūta.
The Wise Men went to seek the newborn King of the Jews. Rā ‘ānau‘anga, birthday.

‘E umukai ma‘ata tei rave‘ia nō tōna rā ‘ānau‘anga.
A great feast was held to celebrate his birthday.

3. n. Offspring, progeny.

Nāku pouroa teia ‘ānau.
All these are my children;

‘E ‘ānau tamā‘ine ‘ua tāna.
All his children are girls.
(see ‘ānanau, ‘ānaunau, ‘anaunga.)
[Pn. *faanau.]