manamanatā

manamanatā, v.i., fq. manatā. Worried, harassed, busy, worry, bother.

‘Aere mai, ‘e a‘a tō‘ou manamanatā i tēia pōpongi?
Come on, what is bothering you this morning?;

Kua manamanatā te va‘ine i te ngaro‘anga tāna kiri moni.
The woman was upset at losing her purse;

Nō tōna manamanatā, nō reira kāre ‘aia i āru mai ki Avarua.
She was too busy to come to Avarua with us;

‘E tangata manamanatā ‘aia i te au Ma‘anākai kātoatoa.
He always has a lot to do on Saturdays;

Nāku e tauturu iā koe mē roko‘ia koe e te manamanatā.
I‘ll help you if you get into trouble;

Kua ‘akatupu manamanatā ‘aia ki te ‘akavā.
He gave the police a lot of trouble;

Kua riro te ‘ākara‘anga o te tangata maki ‘ei ‘akatupu i te manamanatā.
The patient’s condition gave rise to concern.
[manatā rR.]

‘ape‘ape

‘ape‘ape, v.i., fq. ‘ape2. Bother, fret, complain peevishly.

‘E a‘a te ‘ape‘ape?
What’s the bother?;

Kua ‘ape‘ape te pēpe nō te pongi.
The baby fretted because it was hungry;

‘E tangata ‘ape‘ape tika ai ‘aia.
He’s a dreadful bother;

Kua tārekareka ‘aia i te pēpe i te ‘ape‘ape‘anga.
He kept the baby happy when it was fretful;

auē ‘ape‘ape,
to cry fretfully, snivel.
[‘ape2 RR.]

‘ape2

‘ape2, v.i. Fuss, fret, bother, pester.

‘E a‘a tā‘au e ‘ape nei, kāre e vave te torōka i te ‘aere.
What are you fussing about, the bus won’t leave early;

Kua ‘ape ‘aia ki tōna metua kia ‘akatika iāia kia ‘aere ki te teata.
He pestered his father to let him go to the cinema.
(see ‘ape‘ape.)