‘ati

‘ati, v.i.

1. Snap, break across (not length-wise, cf. nga‘ā split),

(a) fracture.

Kua ‘ati te rākau i tōku rutu‘anga iāia.
The cane snapped when I beat him;

Kāre tēnāātava nō te ‘ati iākoe.
You won’t be able to break that branch;

Kua ‘ati iākoe te mouranga. You have broken the handle; Kua auē ‘aia nō te mamae i tōna vaevae ‘ati.
He shouted out from the pain in his broken leg;

Tei te rima kauī te ‘ati.
The fracture is in the left arm. ‘Ati ngākau, v.i. heartbroken, heartbreak.

‘E ‘ati ngākau pa‘a tōna maki. Maybe it’s a broken heart he’s suffering from; Kua ‘ati ngākau ‘aia. He’s heartbroken. Ira ‘ati, v.i. crack. Kua ira ‘ati te pū pē.
The handle of the spade is cracked.

2. Fold over, crease.

Kua ‘ati te kapi o te puka nō tei ‘e‘eu mako-kore ‘aia.
The page of the book was creased for he had turned it over carelessly.

3. Break up, scatter (of crowd, meeting).

Kua ‘ati atū ra rātou ma te mataku i te ‘akarongo‘anga i te ‘aruru pupu‘i. They scattered in terror when they heard the gunfire; Kua ‘ati te ‘uipā‘anga. The meeting has broken up; Tērāe ‘ati maī ra taua aronga ‘akatupu pekapeka. That bunch of troublemakers are breaking up and coming this way.

4. Suffer punishment, calamity, injury,

defeat, weariness (cf. mate). Kua ‘ati meitaki rāua i te ‘akautunga‘ia e te pū ‘āpi‘i.
They felt it all right when the master punished them;

Kua ‘ati tēta‘i tangata.
One of the players has been injured;

Kāre tō rātou pupu pāpōro nō te ‘ati. Their team won’t lose; Kā‘ati koe iāku.
I shall beat you;

Kua tuku rātou i te ‘au i te ‘ati‘anga tō rātou nuku.
They surrendered when their army was defeated. ‘Ati i te kata, burst out laughing.

Kua ‘ati rātou i te kata. They burst out laughing.

5. Break (of wave, cf. ‘a‘ati) .

Kua ‘ati te ngaru.
The wave broke (usually

‘a‘ati).
(see ‘a‘ati, ‘atia, ātia, ‘ati‘ati, ātinga, tā‘ati(‘ati).)
[Pn. *fati.]

tī paru

tī paru, (-a, -‘a). Crush to pieces, smash up, break up.

E tī paru i te patu ta‘ito kā patu ‘aka‘ou ei.
Break down the old wall and rebuild it;

Kua tī paru ‘aia i te au vaevae kākara ‘ei paru i te ika.
He crushed the crabs legs for ground bait;

Kua tī parua taua tokā ra nō te piri roa ki te ara.
The boulder was broken up because it was right beside the road.