ruru1

ruru1, (-a, -‘ia).

1. (rūnā‘ia). Gather together, assemble (tr. and intr.), bundle

(d) up, tie

(d) in a bundle, tie a belt (etc.) round.

Kia ruru te tangata ki te ngā‘i ‘okota‘i ka ‘akakite ei koe i tō‘ou manako.
Wait until you get all the people together before you tell them what you have in mind;

Kua ruru‘ia te tangata ki te ngā‘i ‘okota‘i.
The people had been congregated in one place;

E ruru i te rākau tōmāti takita‘i ‘ānere i te ruru.
Bundle up the tomato sticks, a hundred to a bundle;

E ruru i te kupenga ki mua i te vaka.
Gather the net together and put it in the prow of the canoe;

Kāre i piri meitaki tōku ruru-‘anga i te koro. The koro-sticks
haven’t been tied up in tight enough bundles;

E ruru i tō‘ou piripou ki te kiri, mē kore, ki te kiri‘au.
Tie your trousers up with a belt, or with a piece of

kiri‘au
bast (if you haven’t got one);

Rurua tō‘ou kiri.
Put your belt on;

Kāre au e ruru kiri ana.
I don’t wear a belt.

2. Cooperate, combine, get together.

Kua ruru tika ai te tangata i te ma‘ani‘anga i tō rātou ngā‘i tārekareka.
The people all worked together to build their sportsground;

Kua tāmata‘ia te tangata kia ruru ki te ‘akakoro‘anga ‘okota‘i, inā rā tokoiti ‘ua tei kore i piri.
An attempt was made to get all the people to work together on the project, but there were a few who wouldn’t join in.

3. n. A bundle, bunch, package.

Kua ‘ere ‘aia i te rākau ‘okota‘i ruru.
He tied the sticks up in one bundle;

‘Ōmai tēnā ruru tiare.
Give me that bunch of flowers;

Tē kave ruru moko taro nei au nā Pūtara.I‘m
taking this bundle of taro plants over for Pūtara.

4. Binding, that which is used to bind or tie.

‘E tuaina te ruru i teia ko‘u.
This parcel has been done up with twine;

Matara akera tona ruru i runga i nga rima nona.
And his bonds loosed from off his hands (Judg. 15.14). Ruru pere, pack of cards. Ruru pōro, race of ball-bearings. Ruru tāviri, a bunch of keys.
[Pn. *lulu2.]

va‘iva‘ī

va‘iva‘ī, (-a), fq. va‘ī.

1. Wrap.

E va‘iva‘ī mai kōrua i te poke kia uru au i te umu.You wrap up the poke
while I spread out the stones in the oven.

2. n. Bundle.

‘E au va‘ivaī manini tēnā.
Those bundles contain

manini fish.
[va‘i RR.]

ko‘u

ko‘u, (-a, -‘ia).

1. Wrap around, wrap up; something wrapped up, parcel, bundle.

Nō te pakari i te anu, kua ko‘u te va‘ine i tōna katu ki te kāka‘u.
It was so cold that the woman wrapped her head in a shawl;

Kua ko‘u‘ia te poke ki te rau meika.
The taro pudding was wrapped in banana leaves;

Kua ko‘una‘ia tāku ‘apinga aro‘a ki te pēpa.
My presents had been wrapped up in paper;

Kua ko‘u ‘a Mere i te tiare māori ki te rau kuru.
Mere wrapped breadfruit leaves around the gardenia flowers;

Nā‘ai tēia ko‘u i ‘apai mai ki konei?
Who delivered this parcel here?;

Kua oti iāku i te ko‘u.
I’ve done the wrapping up.

2. Mist, fog; form a pall (of smoke).

Kua ngaro te take o te maunga i te ko‘u.
The mountain tops were lost in the mist;

Kāre e kitea meitaki‘ia te mataara nō te pakari o te ko‘u.
The way couldn’t be seen clearly because of the thick fog;

ko‘u aveave ‘ua, haze; Kua ko‘u te aua‘i.
The smoke hung around (formed an enveloping cloud). (See pūko‘u; ? cf. ka‘u2.) [Pn. *kofu1.]

‘opa

‘opa, (‘opā‘ia), n. Wrap up, (do up into) a package, parcel, bundle, roll.

E ‘opa i te varāoa ki te pēpa.
Wrap the loaves in paper;

Kua ‘opā‘ia te pēpe ki te tauera i te oti‘anga i te pā‘ī .
The baby was wrapped in a towel after his bath;

Nā ‘ai tēia ‘opa?
Whose parcel is this?;

Tikina mai tēia ‘opā ika.
Come and get his parcel of fish;

Kua ‘oko ‘opa kāka‘u ‘aia.
She bought a roll of fabric. (See ‘opa‘opa.)