‘ākonokono

‘ākonokono, (-a, -‘ia), fq. ‘ākono.

1. Keep, care for.

Mē ka rauka i te aronga maki i te ‘ākonokono i te au ture, kā ‘oki vave rātou ki te kāinga.
If the patients will follow instructions they will soon be home again;

Mei tō rātou tamariki‘anga tōku ‘ākonokono‘anga ia rātou.
I’ve looked after them since they were children.

2. Prepare something, get something ready.

‘Ākonokono‘ia te ngutu‘are, ‘e manu‘iri tē kā tae mai.
Get the house ready, there will be a guest coming;

Kua ‘ākonokono rātou i te kai ē i te papa‘anga, kua kāpiki‘ia te tangata kia ‘aere mai.
They prepared the food and when it was set out they called the people to come (and eat);

Kua oti te au mea kātoatoa i te ‘ākono-kono, e aere ē ‘ākara.
Everything is ready now, go and look.
[‘ākono Rr.]

utuutu

utuutu, (-a, -‘ia). Nurse, care for, rear (child).

Kua utuutu meitaki ‘aia ia māua i te no‘o‘anga ki tōna kāinga.
He looked after us very well when we were living with him; Kāre rava au i kite ē ‘ea‘a tē ka ‘ōake nāna i tōna utuutu‘anga i taku tamaiti. I really don’t know what to give him for looking after my child; Kua utuutu‘ia au mei te meā ra ē ‘e tamariki ‘ānau tika ai au nāna. I was brought up just as well as if I had been his own child.

ngaki

ngaki, (-a, -‘ia). Care for, look after, bring up (a child).

Nāku i ngaki iā koe ē ma‘ata ‘ua ake koe.
I’ve looked after you until you have grown up;

Kā kite rāi au i te ngaki i tāku ‘ānau.
I know how to bring a family up;

Kua ‘akameitaki ‘aia i te taote ē te nēti nō te ngaki‘anga iāia.
He thanked the doctor and the nurse for looking after him.