mārie

mārie, v.i. 1. Slow.

‘Aka‘oro mārie.
Drive slowly;

‘E tangata mārie koe i te ‘anga-‘anga.
You are a slow worker;

Kāre koe e tae vave ki te kāinga mē ‘aere mārie koe.
You won’t get home early if you walk slowly;

‘E mārie roa tā‘au ora.
Your clock is very slow;

Tē mārie nei te taka i tēia matīni.
This engine is ticking over slowly.

2. Slow and easy, careful.

E kimi mārie koe i tō‘ou manako.
Think it over carefully;

E tuku mārie koe i te pēpe ki runga i tōna ro‘i. Put
the baby carefully and gently into his cot;

‘Ā‘āere mārie, e aku pōtiki.
Take things gently, my little ones.

3. Calm, patient, tranquil.

E tiaki mārie koe kia tae mai au ka ‘akatū ei tāua i te ‘are.
Wait patiently till I come, then we will build the house.

4. Rangi mārie, clear-skied; sober.
(See ‘akamārie, tāmārie.)
[Pn. *maalie.]

mako

mako, v.i. Diligent, careful, heedful, well behaved; diligence etc.

Mē mako koe i tā‘au ‘anga‘anga ka ‘ōronga atu au ‘ē rua ‘epetoma ‘ōrotē nō‘ou.
If you are diligent with your work, I‘ll give you two weeks holiday;

mē ‘anga‘anga mako koe,
if you work well;

‘E tangata mako ‘aia i te ‘ākono i tāna ‘apinga tanu.
He is a man who takes great care of his crops. Mako kore, careless, negligent, slovenly, badly behaved.

KĀ kī te kaingākai i te parā kai mē kaikai makokore koe.
You‘ll get crumbs and splashes all over the table if you eat in such a slovenly way;

‘Auraka koe e makokore i te au ‘apinga kāmuta a tō‘ou metua.
Don’t misuse your father’s carpentry tools.
(See ‘akamako.)

matakite

matakite, v.i. Wary, watchful, circumspect, cautious, careful.

Kia matakite i tō kōtou ‘aerenga.
Watch how you go;

Nō te matakite iāia, nō reira kāre rava ‘aia i roko‘ia e te manamanatā.
Because he was circumspect, he didn’t get into difficulties;

‘E tangata matakite ‘aia i te rave i tāna ‘anga‘anga.
He is careful in what he does;

e matakite katoa koe iaia,
and be wary of him, too (2 Tim. 4.15).
[mata1, kite.]