poko1

poko1, v.i., n. (Have) dent, pit, hollow, cavity.

Nā‘au i reru i tēia ngā‘i ki te ‘āmara nō reira i poko ei.
You hit this part with the hammer, that is why it is dented;

‘Akakī i tēia poko i te ta‘ua ki te tīmēni.
Fill in this cavity of the floor with cement.
(see pokopoko1, ‘akapoko(poko).)
[Pn. *poko2.]