va‘ava‘a

va‘ava‘a, fq. va‘a. Talk a lot, prattle on, chatter.

‘Auraka e va‘ava‘a, kua tapu te pō.
Don’t chatter (so much), the night curfew is on;

Mē va‘ava‘a koe kia rātou,ka rekareka rātou kiā koe.
They would be delighted if you were to have a chat with them;

‘E tangata va‘ava‘a ‘aia.
He is a great talker;

Kua reka te tangata iāia nō te va‘ava‘a.
The people liked him and his gossiping.

koma1

koma1, v.i. Chatter, noisy talking, hubbub.

Kua koma te tangata i va‘o i tō mātou ‘are i napō, kāre au i ‘aere ana i te ‘ākara.
People were making a row outside our house last night, but I didn’t go to look;

Kia oti te koma, kā rave tō tātou pure.
Stop chattering and we‘ll have prayers;

Kua ‘akarongo‘ia tō rāua koma‘anga nā runga i te mataara.
They were heard chattering all along the road. (See koma-koma, tākomakoma.)