‘ōtete

‘ōtete, v.i., n. Shiver with fever, a bout of shivering, a feverish chill.

‘Aere atu au, tē ‘ōtete ‘uā ra ‘aia i runga i te ro‘i.
When I got there, he was in bed shivering;

Kua ‘aka‘āinu rāua iāku ki te ‘ua ē kua tāpokipoki ki te kāka‘u i tōku ‘ōtete‘anga.
They gave me tablets to take and covered me with a blanket when I had a bout of shivering;

‘E ‘ōtete tōna.
She has a chill. [? ‘ō-3, -tete2.]