‘iti4

‘iti4, n. In ‘iti tangata, race, clan or tribe of people, (cf. vaka tangata).

‘E ‘iti tangata kōpapa mēmeitaki ē te mataora.
They are a healthy and a happy race;

‘E tūkē rāi tē reira ‘iti tangata o tātou.
That clan of ours are rather different;

Tē tuatua nei au nō tōku ‘iti tangata.
I‘m speaking for my own people.

ngāti

ngāti, prop.n. Clan. (A title prefixed to the name of the ancestor of a tribe or family to denote the whole of the clan descended from him.)

Kua tāmataora ‘a ngāti Makea i te manu‘iri.
The Makea family entertained the guest;

Kua pou mai ‘a ngāti Karika ki te ‘akaepaepa‘anga i tō rātou ariki va‘ine.
The clan Karika assembled for the ceremonial investiture of their queen.