ruru1

ruru1, (-a, -‘ia).

1. (rūnā‘ia). Gather together, assemble (tr. and intr.), bundle

(d) up, tie

(d) in a bundle, tie a belt (etc.) round.

Kia ruru te tangata ki te ngā‘i ‘okota‘i ka ‘akakite ei koe i tō‘ou manako.
Wait until you get all the people together before you tell them what you have in mind;

Kua ruru‘ia te tangata ki te ngā‘i ‘okota‘i.
The people had been congregated in one place;

E ruru i te rākau tōmāti takita‘i ‘ānere i te ruru.
Bundle up the tomato sticks, a hundred to a bundle;

E ruru i te kupenga ki mua i te vaka.
Gather the net together and put it in the prow of the canoe;

Kāre i piri meitaki tōku ruru-‘anga i te koro. The koro-sticks
haven’t been tied up in tight enough bundles;

E ruru i tō‘ou piripou ki te kiri, mē kore, ki te kiri‘au.
Tie your trousers up with a belt, or with a piece of

kiri‘au
bast (if you haven’t got one);

Rurua tō‘ou kiri.
Put your belt on;

Kāre au e ruru kiri ana.
I don’t wear a belt.

2. Cooperate, combine, get together.

Kua ruru tika ai te tangata i te ma‘ani‘anga i tō rātou ngā‘i tārekareka.
The people all worked together to build their sportsground;

Kua tāmata‘ia te tangata kia ruru ki te ‘akakoro‘anga ‘okota‘i, inā rā tokoiti ‘ua tei kore i piri.
An attempt was made to get all the people to work together on the project, but there were a few who wouldn’t join in.

3. n. A bundle, bunch, package.

Kua ‘ere ‘aia i te rākau ‘okota‘i ruru.
He tied the sticks up in one bundle;

‘Ōmai tēnā ruru tiare.
Give me that bunch of flowers;

Tē kave ruru moko taro nei au nā Pūtara.I‘m
taking this bundle of taro plants over for Pūtara.

4. Binding, that which is used to bind or tie.

‘E tuaina te ruru i teia ko‘u.
This parcel has been done up with twine;

Matara akera tona ruru i runga i nga rima nona.
And his bonds loosed from off his hands (Judg. 15.14). Ruru pere, pack of cards. Ruru pōro, race of ball-bearings. Ruru tāviri, a bunch of keys.
[Pn. *lulu2.]

tāvaita‘i

tāvaita‘i, (-a, -‘ia).

1. Unite (tr.).

Ka tāvaita‘i i tō tātou manako ki te ‘inangaro ‘okota‘i.
Let us pool our ideas for the one purpose.

2. To combine (intr.), cooperate.

Kua tāvaita‘i rātou i te rave‘anga i te ‘anga‘anga.
They cooperated to do the work.

tā‘okota‘i

tā‘okota‘i, (-a, -‘ia).

1. Bring together, combine, unite.

Kāre e rauka iāia i te tā‘okota‘i i tē reira ‘iti tangata.
He can’t get that race to unite;

Kua tā‘okota‘i ‘aia i te aronga tautai ē kua pati kia tuku māmā i te ‘oko o te ika.
He got the fishermen together and asked them to lower the price of their fish;

Kua tā‘okota‘i ‘a Tangi‘ia i te au mana kātoatoa ki roto i te rima o Tara‘are.
Tangi‘ia combined all the powers together in Tara‘are’s hands.

2. Cooperate.

Kua tā‘okota‘i te tangata i te rave‘anga i taua ‘anga‘anga.
The people cooperated on that work;

Mē ‘anga‘anga tā‘okota‘i kōtou, ka manuia.
You‘ll succeed if you work together.

3. A society, organisation, club, union.

Ko ia te ‘akatere i tā mātou tā‘okota‘i.
He runs our society.

kāpiti

kāpiti, (-a, -‘ia).

1. Put or come together, combine, unite, associate, team up.

‘Auraka e kāpiti i te ‘ānani kino ki te ‘ānani meitaki.
Don’t put the bad oranges in with the good ones;

KĀpiti i te vai ki te tī mēni.
Add water to the cement;

Kia oti te ‘akari ē te nū i te ‘a‘aki, kua kāpiti‘ia ‘okota‘i putunga.
When the dry coconuts and the drinking coconuts had all been picked, they were put together in a heap;

Kua kāpiti ‘ua te Māori ē te Papa‘ā i te ‘āriki‘anga i te manu‘iri.
Māoris and Europeans joined in welcoming the guests;

I tō rātou kāpiti‘anga ki te ‘are teata, kua ‘akamata rātou i te ‘akatupu pekapeka.
As soon as they came together at the cinema, they started causing trouble;

Kua kāpiti te au pātireia o te ‘au ārai i te tamaki‘anga i topa ake nei.
The allies joined forces in the last war;

I tō rātou ‘oro kāpiti ‘anga ki te rē, kua ‘ōpara ‘a Tā iā Tere.
Tā gave Tere a shove as they raced together for the winning-post;

E ‘apai mai koe i ngā pi‘a ‘ānani kāpiti i roto i te ‘are.
Fetch the two boxes of oranges which are standing together in the shed;

Kua ‘apai kāpiti‘ia mai rāua ki te ‘are maki.
The two of them were taken to hospital together;

Kua kāpitia te tamariki tāvarevare ki te pi‘a ‘okota‘i ē kua ako‘ia.
The children who came late were assembled in one room and warned;

Kua ‘aere kāpiti rāua ki te tu‘epōro.
They went to the rugby match together;

E tī pū koe i te rau o ngā nū kāpiti i mua i te ‘are.
Cut the leaves of the pair of coconut trees standing together in front of the house.

2. n. Partner, fellow (of a pair).

E kimi mai koe i tēta‘i kāpiti nō‘ou.
Find yourself a partner. (See kāpipiti.) [kā-3, -piti.]