‘āuouō

āuouō, (-a, -‘ia), v.i. Insane, mad, frantic, hysterical, confused, at one’s wits end; madness, etc.

Kua ‘apai‘ia ‘aia ki te ‘are maki i tōna ‘āuouō‘anga. He was taken into hospital when he became insane; Kua ‘āuouō ‘aia i te kimi ‘aere‘anga ia māua.
She was frantic (half-mad with worry) with searching for us;

Ka ‘āuouō‘ia rāi te tangata nō tei ‘akakite pērākoe i te tuatua. The people will be really confused now that you’ve told them the news like that; ‘E tangata ‘āuōuō tika ai koe. You are a mad fool; Tipi ‘āuouō! Silly twerp!; Puaka ‘āuouō! Silly fool!

pōpōiri

pōpōiri, v.i., fq. and dim. pōiri. Dim, murky, indistinct, not clear, confused.

Kua pōpōiri i tēia nei.
It’s getting dark now;

Mē kite koe i te ika i te pōpōiri‘anga mai, e papa koe ki raro.
If you glimpse the fish looming up, get down flat;

‘E mānga pōpōiri rāi tōku manako i tāna tuatua, inā rā i muri mai, kua mārama.
I was really rather confused at what he had said, but I understood afterwards.
[pōiri rR.]

‘iro1

‘iro1.

1. (-a, -‘ia,-kia). Mix together, mix up, blend.

Kāre e kino mē kā ‘iro koe i te mea rikiriki ki te mea mama‘ata.
It won’t hurt if you mix the little ones in with the big ones;

Tēia te rākau ‘ei ‘iro i tō punu pēni.
Here is a stick to stir up your tin of paint;

Kia oti te vairākau i te ‘iro meitaki kā inu ei koe.
You can drink your medicine when it has been stirred;

Kua ‘iroa tēia tini ngaika, ‘aere mai paraia te patu.
This tin of whitewash is mixed now, come and do the wall with it;

Te wina o te riri o te Atua ra, ko tei riringiia ma te iro kore ki roto i te kapu riri nana
(Rev. 14.10). The wine of the wrath of God, which is poured without mixture into the cup of his indignation.

2. v.i. Mixed up, muddled, confused, troubled.

Kua ‘iro ‘ua te manako o te tangata, kāre e rauka kia ‘akapāpū.
Opinion is very confused, it won’t be possible to reach a definite decision;

Kua ‘iro ‘ua tāna tuatua nō te mataku.
He told a confused story because he was scared;

Iroiro ngata iora te ngakau o te ariki.
And the heart of the king was sore troubled (2 Kings 6.11);

E iroiro ngata maata toku.
I am in a great strait (2 Sam. 24.14).
(See ‘iro‘iro1, ‘irokia, kā‘iro-(‘iro).)
[Pn. *filo1.]

ngaro

ngaro, v.i.

1. Disappear, vanish; (be) lost, gone, missing.

Kua ngaro ‘ā Mārama nā muri i te ‘are.
Mārama disappeared behind the house;

Kua manamanatā ‘aia i te ngaro‘anga te moni.
He was worried at the money disappearing;

Kua ngaro te moni iāku ki runga i te purūmu.
I’ve lost some money on the road;

Kua kitea te moni ngaro.
The missing money has been found;

Kua pou tāku patapata i te ngaro.
I’ve lost all my marbles;

Ka ‘aere tātou kā kimi i te tamaiti ngaro.
Let’s go and look for the missing child;

Kua riro te ngaro o tāna va‘ine ‘ei tūmatetenga kiāia.
Not having his wife has been a tragedy for him;

Kua ngaro tōku reo.
I’ve lost my voice;

Tē ngaro ‘aere atu nei te mamae.
The pain is going away now;

Kua ngaro tōna riri.
His anger evaporated;

Kua ngaro tōna mataku.
He lost his fear;

Kua ngaro te ‘enua (or te ao) iāia.
He lost consciousness, fainted;

Kua topa ‘aia ki runga i te mataara ē kua ngaro atu te ao iāia.
He fell down in the road and passed out.

2. (a) Bewildered, confused, nonplussed, over-taxed, overwhelmed (of the mind):

Kua ngaro tōna manako nō te ma‘ata o te ‘anga‘anga.
He was overwhelmed by the magnitude of the task;

Kua ngaro tōna manako i te uiui mā‘ē‘ē a te ‘akavānui.
He floundered under the judge’s searching questions;

Kua ‘akaea ‘aia i te tuatua i te ngaro‘anga tōna manako.
He stopped speaking when he lost the thread of what he meant to say.

(b) Bewilderingly difficult, taxing (of work):

Kāre te ‘ono‘ono kupenga i te ‘anga‘anga ngaro.
Mending nets isn’t so very difficult work.

3. Out-of-sight, hidden, under cover; secret; secretly.

E tanu koe i te pi‘a kia ngaro meitaki.
Bury the box so that it is completely hidden from view;

‘Ēnā‘ia kia ngaro meitaki.
Hide it away right out of sight;

ngaro i te ko‘u,
lost in the mist;

Kua ‘aere ngaro ‘ua ‘aia i te keiā kai nāna.
She went secretly to steal food for herself;

Kua rave ‘aia i tāna ‘anga‘anga nā roto i te ngaro.
He did his work in secret, he worked under cover;

E rave ngaro ‘ua koe i te moni i roto i te pūtē piripou o tō‘ou pāpā.
Take the money out of your father’s trouser pocket without his knowing.

4. (-mia) Covered with water, submerged, swamped, flooded, buried (under rubbish).

Kua ngaro te one kūmara i te vai.
The kumara patch is under water;

Kua tāruku‘ia te kāka‘u repo kia ngaro meitaki ki roto i te vai.
The dirty clothes were pushed right down into the water;

Kua ngaromia tā mātou pa‘i ‘uri tōmāti e te vai.
Our bed of young tomato plants was submerged;

Kua ngaromia tā kōtou au repo taro e te vai.
Your taro swamps have been flooded now;

Kua ngaro taku one rūkou i te tītā. My rūkou
patch is covered with rubbish;

Kua ngaro tā mātou kai i te ngāngā‘ere.
Our crops are swamped with weeds.

Ngaro i te tanu, completely planted, filled up (of a planting area).

Kua ngaro tā mātou repo taro i te tanu.
Our taro swamp has been planted up;

I te ngaro‘anga tā mātou one taruā i te tanu, kua ‘oki mātou ki te kāinga.
When our plot of dry-land taro was planted up we went back home.

(See tāngaro(ngaro).)

[Pn. *„alo.]