maremare

maremare, (-a), v.i., fq. mare. Cough from time to time, have a bit of a cough.

Kua maremare koe i tēia pōpongi.
You are coughing a bit this morning;

E no‘o koe ki te kāinga, ‘e tangata maremare koe.
Stay at home, you have got a cough;

‘E a‘a tā‘au i kai ana i tēia pōpongi i maremarea‘ia ai koe?
what have you been eating this morning that made you cough like that?
[mare RR.]