muatangāna

muatangāna, loc.n. Days of yore, ancient times, antiquity, the earliest times.

I muatangāna ra, kua anga iora te Atua i te rangi e te enua.
In the beginning, God created the heaven and the earth (Gen. 1.1);

Kua ‘akakore ‘oki rātou i tei muatangāna ra au peu i te tae‘anga o te ‘Ēvangeria.
They put a stop to those old customs when the Gospel arrived;

Ko au te muatangāna e te ‘aka‘openga.
I am the first and the last.
[mua, -tanga4, ana2.]

1

1, v.i.

1. Be night, be dark.

Kua pō te rā, ‘aere mai kā ‘oki tāua.
The day is over (it’s getting dark), come on, let’s go back;

Kua ‘anga‘anga mātou mei te pōpongi mai ē pō ‘ua atu.
We worked through from morning to night;

Kua ‘aere ‘aia ki te ‘ura i te pō‘anga ake.
He went to the dance later in the evening.

2. Blind, sightless (of the eyes).

Kua pō tōna mata.
She is blind;

Kua kimi rāi te taote i te rāvenga i te pō‘anga tōna mata, inā rā kāre i manuia.
The doctor tried everything when her sight failed, but without success;

Kua meitaki tōna ngā mata i pō ana.
Both eyes that she had lost the sight of got better.

3. n. Night, darkness.

Kua roa te pō i tēianei.
It is late in the night now;

‘E pō pōiri tēia ē te matangi katoa.
It is a dark night, and windy with it;

‘E pō ika tēia i te rama.
This is a good night for fishing with torches. Pō Mata‘iti, New Year’s Eve. Pō Rua, Tuesday. Pō Toru, Wednesday (Ait. dial., cf. Rar.

Ru‘irua, Ru‘itoru).

4. Special day, celebrated occasion. Pō kai, a day of feasting.

E pokai tana tei roto i tona uaorai are, mei te pokai a te ariki ra.
He held a feast in his own house, like the feast of a king (1 Sam. 25.36).

5. The Polynesian underworld. Tō te pō, the inhabitants of the underworld, the spirits of the dead.

Kā riri tō te pō mē ta‘una‘ia te a‘i ki runga i te marae.
The spirits will be angry if a fire is lit upon the

marae.

6. The Christian hell.

Ka uriia te tangata kino ki te po.
The wicked shall be turned to hell (Ps. 9.17).

7. loc.n. Days of yore, the distant past.

‘E tuatua tupuna tēia mei pō mai ē tae mai ki tēia rā.
This has been a proverb with us from long, long ago right up to the present day.
(see āpōpō, arāpō, ‘inapōiri, ‘inapōtea, (‘aka)matapō, mata-pōiri, (‘aka-,tā-)pōiri, (‘aka-,tā-)pōpōiri, pōkere, pōkerekere, ? pōpōā, pōpongi, tūruā‘ipō.)
[Pn. *poo.]

ta‘ito

ta‘ito, v.i.

1. Be old, ancient, antique (of things and, as a qualifier, of people).

Kua ta‘ito tēnā mea, kāre ‘e pu‘apinga ‘aka‘ou.
It’s got old, it’s no use any more;

Kua ta‘ito te kī kau i runga i tō ‘are, ‘aka‘ōu‘ia.
Renew the thatch on your roof, it’s old now;

‘E tangata ta‘ito, ‘inārā tē ‘ākara-‘anga māpū nei rāi.
He is an old man, but he still looks young;

‘e tuatua ta‘ito,
an old saying, proverb;

Kua ‘ākara‘anga ta‘ito tēia no‘o‘anga.
This chair looks old.

2. Days of yore, antiquity; old age.

Ko te tū rāi tēia o teia ‘enua mei ta‘ito mai.
This is the way this island has been from time immemorial;

Ko te tū tēia i tō ta‘ito ‘ākono‘anga.
This is the way they did things in the old days.
[Pn. *tafito.]

‘ito1

‘ito1, loc.n. Days of yore, ancient times.

Kua vai taua tuatuā ra ‘ei ‘ākara‘anga nā taua ‘iti tangatā ra mei ‘ito mai ē tae ‘ua mai ki tēia rā.
That saying has remained a precept for those people from ancient times right up until today;

Kāre e rauka iāia i te ‘akapapa i tōna tupu‘anga mei ‘ito mai, nō te mea tē iti ‘uā ra ‘aia i mate ei tōna ngā metua.
He can’t recite his genealogy down from days of yore because both his parents died when he was still very small.
(See ta‘ito.)