maromaroā

maromaroā, v.i. Downcast, depressed, apathetic, bored, boring.

Kua maromaroā te māpū i te ‘akakore‘ia‘anga te ‘ura e te taote.
The young folk were depressed when the medical officer banned the dance;

‘E ‘ākara‘anga maromaroā tō‘ou i tēia pōpongi.
You are looking miserable this morning;

‘E maromaroā au i te no‘o ki te kāinga.
I‘m fed up with staying at home;

‘Auraka kōtou e ‘aere maromaroā ki roto i te ngā‘i tu‘epōro‘anga.
Don’t go on to the pitch looking downhearted;

Kua ‘aere te tangata ki te kāinga nō te maromaroā i te teata.
People went home as they were so bored with the film;

‘e moto‘anga maromaroā,
a boring bout.
(See ‘aka-, tā-maromaroā.)

tautau1

tautau1,

1. v.i. Hanging down, dangling, drooping, sagging, depressed, lolling.

Kia roko‘ia atu ‘aia, tē tautau ‘uā ra, kua tāviriviri tōna rauru ki runga i te ‘ātava rākau.
When they reached him, he was hanging dangling with his hair caught in the branch;

Kua tautau ‘aere ‘ua te pūtē o tōna piripou ki va‘o.
His trouser pockets were hanging out;

Kua tautau tō piripou, rurua ki te kiri.
Your trousers are coming down, put a belt round them;

‘E mānga tautau rāi tēnā tua, tākina ake ki runga.
That end is a bit low (sagging), lift it up;

Kua tautau tōna arero.
His tongue lolled out;

‘E ngā‘i tautau ē te varivari tei reira.
It’s very low-lying there and muddy. Mōrī tautau, hanging lamp, chandelier. Tautau ā kete, lose heart.

‘Auraka e tautau ā kete te manako.
Don’t lose heart.

2. n. A depression or dip in the ground.

E ‘eke mārie ki raro i te tautau, ‘e pateka.
Get down into the dip carefully, it’s slippery.