mako

mako, v.i. Diligent, careful, heedful, well behaved; diligence etc.

Mē mako koe i tā‘au ‘anga‘anga ka ‘ōronga atu au ‘ē rua ‘epetoma ‘ōrotē nō‘ou.
If you are diligent with your work, I‘ll give you two weeks holiday;

mē ‘anga‘anga mako koe,
if you work well;

‘E tangata mako ‘aia i te ‘ākono i tāna ‘apinga tanu.
He is a man who takes great care of his crops. Mako kore, careless, negligent, slovenly, badly behaved.

KĀ kī te kaingākai i te parā kai mē kaikai makokore koe.
You‘ll get crumbs and splashes all over the table if you eat in such a slovenly way;

‘Auraka koe e makokore i te au ‘apinga kāmuta a tō‘ou metua.
Don’t misuse your father’s carpentry tools.
(See ‘akamako.)

matatio

matatio. Minutely, searchingly, intently, with diligence. Normally used adverbially after kimi search.

Kua kimi matatio te ‘akavā i te tupu‘anga o te pekapeka i roto i te ‘ōire.
The police conducted a searching investigation into the causes of the trouble in the village;

Kua kimi matatio ‘aia i te tārevakē o te matīni ē kua kitea.
He searched methodically for the fault in the engine and found it. Ma te matatio, painstakingly.
[mata1,-tio1.]