‘ā‘āki

‘ā‘āki, (-a, -‘ia, -na, ‘ākia).

1. Disclose (information), confess (sin, crime).

‘Auraka rava koe kia ‘ā‘āki i tēia tuatua ki tēta‘i tangata.
On no account are you to reveal this news to anyone;

Kua ‘ā‘āki‘ia tā rātou au tuatua kātoatoa ki te ‘akavā.
Everything they had said was disclosed to the police;

Kua ‘ā‘āki ‘aia i tāna ‘ara ki te Atua.
He confessed his sins to God;

Kua ‘akakore te pū i tāna ‘ara i tōna ‘ā‘āki-‘anga.
The employer overlooked his offence when he owned up.

2. Tell sbdy something. (Mang. dial., cf. Rar. ‘akakite).