meamea

meamea, (-‘ia), fq. mea. Do, etc.

E meamea ake kōrua kia oti.
You two get it finished;

‘e a‘a tā kōtou e meamea ‘uā na?
What are you doing?
[mea RR.]

rave

rave, (-a, -‘ia).

1. To take, lay hold of; get hold of.

Kāre e nāku i rave i te ‘āpara.
It wasn’t me who took the apple;

Kā rave koe i teia va‘ine ka ‘ākono?
Will you take this woman and cherish her?;

Kua rave‘ia tōna ‘are.
His house was taken from him;

Kua rave ‘aia i te paoke māti ē kua tutungi i tāna ‘ava‘ava.
He took the box of matches and lit his cigarette;

Kua ravea tōku pare e Mi‘i.
Mi‘i has taken my hat;

Kā rave roka mai au nō tēnā ngūtupa.
I‘ll get a lock for that door.

Rave ‘ua, take without authority, just take.

Kua rave ‘ua au i tō ‘ārote, nō te mea kāre koe i te kāinga.
I just took your plough because you weren’t home.

2. Do, perform, act in a certain way, treat.

Teia tāna i rave.
This is what he did;

E ‘akakite mai koe mē oti tēnā ‘anga‘anga i te rave.
Let me know when you’ve done that job;

Kua rave ‘ua au i tāku i anoano.
I just did what I wanted;

‘E mea rave ngatā nā‘au kia takataka‘i i te kō.
It is hard for thee to kick against the goad

; Kua rave kino ‘aia i te ‘oro‘enua tāku i ‘ōronga kiāia.
He misused the horse I let him have;

Kua tākinga meitaki ‘aia iāku i tōku rave‘anga i tāna ‘anga‘anga.
He treated me well when I was working for him;

‘E a‘a tā‘au tārekareka e rave ana?
What games do you play?

Rima rave, agent, executive, right-hand man, helper.

Ko tōku rima rave tēnā.
That’s my agent.

3. Take place (of event).

Kā rave te tārekareka ki ‘ea?
Where is the match being held?;

Kā rave ki Tūpapa.
It is being held at Tūpapa;

Ka ravea te tu‘epōro ki Avatiu ā teia Ma‘anākai.
The rugby match will be held at Avatiu this coming Saturday

; I muri ake i te tomo-‘anga o te ‘are ka rave‘ia tēta‘i umukai.
After the (ceremonial) opening of the house, a feast will be held.

[Pn. *lawe2.]

raverave

raverave, (-a, -‘ia), fq. rave.

1. To take, handle.

Kua raveravea tā mātou ‘ānani papa‘ā.
Our mandarines were taken away from us;

‘E tamaiti raverave ‘apinga tika ai koe.
You are a really meddling child;

‘Ea‘a te tuātau e raverave ei tēnā au tārekareka?
When will the games be held?

2. Do, treat, etc. Raverave kai, prepare and serve food.

Ko te aronga tēnā tei ‘iki‘ia ‘ei raverave i te kai.
They‘re the ones who have been selected to see to the food;

‘E raverave kai tā māua ‘anga‘anga.
Our job is to prepare and serve the foods. Tangata raverave, waiter.

Kua kāpiki ‘aia i te tangata raverave.
He called the waiter.
[rave RR.]

‘ōta

‘ōta, (-‘ia), n.

1. Order sbdy to do something, command, instruction.

Kua ‘ōta ‘aia ia rātou kia ‘akaruke viviki i taua ‘enua.
He ordered them to leave the country without delay;

Kua tā‘ito‘ito tēta‘i pae i tōna ‘ōta‘anga.
Some of them defied his orders;

Tēia te ‘ōta tei tae mai.
These are the instructions that have arrived.

2. (Place) an order for goods.

‘ī varu ‘ānere vā‘angā punu i ‘ōta‘ia.
Eight hundred sheets of iron have been ordered;

Tē tātā ‘ōta kai nei au.
I‘m making out an order for food supplies;

‘E pēpa ‘ōta ‘apinga tēnā nā Mere.
That’s Mere’s shopping list. Moni ‘ōta

,
a money order, postal order. [Eng. order.]