‘ēkōkō

‘ēkōkō, v.i. Doubt(ful), uncertain(ty).

Kua ‘ēkōkō ‘a Ruāriki mē ki tē‘ea ‘aia mē ki tē‘ea,
Ruāriki is uncertain whether to do this or that;

I tōku ‘ēkōkō‘anga i tāna tuatua, kua pati au kiāia kia tuku mai i tēta‘i taime kia kimi au i tōku manako,
as I couldn’t make up my mind about what he said, I asked him to let me have some time to think it over;

‘E tuatua ‘ēkōkō tēnā, kāre i pāpū,
that news is uncertain, it isn’t definite;

Nō tōna ‘ēkōkō, nō reira ‘aia i ‘akakore ei i tōna tere,
he had doubts, so he cancelled his trip;

Kāre au e ‘ēkōkō ka pō‘itirere ‘aia,
I don’t doubt he‘ll be surprised.
[? ‘ē1, kō1 RR.]