puna2

puna2, n. Lineage, family.

Nōku te puna mua, nō‘ou te rua.
The senior line is mine, yours is next;

E puna tāne tō‘ou, ‘e puna va‘ine tōku.
You are of the male line while I‘m of the female line.