1

1,

1.

(a) Tree(pūrākau), bush, clump, main or original stem (as distinguished from offshoots, suckers, etc.).

‘Auraka e kake i tēnā pū rākau.
Don’t climb that tree. Pū kuru, breadfruit tree. Pū nū, coconut palm. Pū raoti, rosebush. Pū ngāngā‘ere, clump of weeds, tussock of long grass.

E ‘uti‘uti i tēnā au pū ngāngā‘ere nō te ‘akaapiapi i te ngā‘i kanga‘anga.
Pull those clumps of weeds up, they are obstructing the playground;

E kiriti meitaki i te pū o te taro kia kore te ‘uri e pā‘ī‘ī.
Dig the main taro out carefully so as not to bruise the side-shoots (for propagating).

(b) Stem (of goblet), handle (of tool).


Pū karāti ‘a‘ao uaina, stem of a wineglass. Pū mātipi, knife handle. Te pū o te ‘āmara, the handle of the hammer. ‘E pē pū paipa, a spade with a handle made from a pipe. Pū reta, razor (not the blade).

‘E reta ‘ōu tā‘au e tāmou ki runga i te pū.
You need to put a new blade in the razor. Pū viri, brace
(cf. matā viri,
bit).

(c) Pū aua‘i, chimney, funnel.

Te pū aua‘i o te ‘are kūki,
the cookhouse chimney;

‘Ē toru pū aua‘i o taua pa‘ī ra.
She is a ship with three funnels.

(d) Pū tīvaevae, complete section of patchwork quilt.

Kia oti te tīvaevae i te ‘akapū, kua tuku‘ia takita‘i pū ki te va‘ine kia tui.
When the template for the patchwork quilt was complete, the women were given a whole section each to make.

(e) Head (of octopus, not the tentacles).

Nāku te pū o te ‘eke, nā‘au te kākave.
I‘ll have the head of the octopus, you shall have the tentacles.

(f) Cistern of gathering-tank at head of piped water-system.

Kua ‘ati te pū o te paipa nō te pakari i te koko o te vai.
The intake-tank broke off, because the current was so strong. (g) Source, origin. Tē pū vai, the source of the stream. (h) Grounds or solid basis (for an opinion or statement).

Kāre ‘e pū i tāna tuatua.
There is nothing in what he says. (i) Master, head (of organisation), owner, employer, leader, boss, husband (women’s colloq.).

Kua ‘āriki ‘aia i te ‘akaue‘anga a tōna pū.
He obeyed his master’s order;

Kua ‘aere tōku pū va‘ine ki te teata.
My mistress has gone to the cinema;

Kua tuaru tōna pū iāia.
His boss sacked him;

Ko ‘ai te pū i te ‘aka‘aere i tēia tārekareka?
Who is in charge of the organisation of these sports?;

te pū ‘ākarakara o te Pae Tanu,
the Director of Agriculture;

Ko ia te pū o tēia ‘enua.
He owns this land;

Kua tā‘okota‘i mai te au tangata ki te ngutu‘are o te pū tere.
The people met at the home of the leader of the expedition. Pū‘āpi‘i, teacher. Pū‘āpi‘i ma‘ata, head teacher. Pū mate, chief mourner.

Ka ‘akapūma-‘ana tātou i te pū mate.
We must console the widow (widower, etc.). Pū ngutu-‘are, head of the household.

Tērā ake tōku pū.
Here comes my old man;

‘E taku pū! kua kāpiki atu ‘aia.
Hey, dear! she called out (to her husband).

2. v.i.

(a) Congregate, gather, cluster around.

Kua pū mai te ika i tōku paru‘anga.
The fish gathered when I laid the ground bait;

‘E pekapeka tēta‘i i kō, nō reira te ‘akavā i pū ei.
There is some trouble over there, that is why the police are gathering.

(b) Originate from a source, spring (from an ancestral line).

Nō roto mai i taua ‘iti tangata te ngā‘i i pū mai ei tō mātou ‘uānga.
It is from among that clan that our line originated;

I pū mai tāna kātiri puaka mei roto i te kātiri a Manavaroa.
His strain of pigs derive from the breed introduced by Manavaroa.

3. (Adverbial uses, see also pūtia). Completely, entirely, as a whole; all together, extensively; all at once, suddenly.

Te pupu piriaro teatea pū,
the team in the all-white jerseys;

Kua ‘anga-‘anga pū ‘ua te tangata.
Absolutely every-one worked;

Kua ‘akakite pū tika ai ‘aia i tōna manako ki te tangata.
He told people everything that he had in mind;

kino ‘o‘ora pū ‘ua,
widespread damage;

Kua tāki pū ‘ua rātou i te tumu rākau.
They all lifted the tree-trunk together;

Kua topa pū ‘ua te ‘are i te ngaue‘anga te ‘enua.
The whole mass of the building collapsed when the earth shook;

kā‘iro‘iro pū ‘ua,
all jumbled up;

Pū te ‘anga‘anga i te ‘akaruke, ngaro i te ‘oro!
All at once they had abandoned the work and were gone!
(see pū‘anga, pūtia, pūpū1, ‘akapū(pū)1; avangapū, rōpū, rotopū, ? tīpū(pū), ūpū.)
[Np. *puu.]