2

2, v.i. Shiver, shake, vibrate, feel nervous or shaky, tremble.

Kua rū te pa‘ī i te taka‘anga te matīni.
The ship vibrated when the engines started up;

Kua rū tōna kōpapa nō te anu.
He shivered because it was so cold;

Kua rū te ‘enua i te ngārue-rue‘anga.
The ground shook during the earthquake;

Kua rū ‘aia i tōna tae‘anga ki roto i te pi‘a tārērē.
He felt nervous when he got into the examination room;

Kua rū pou roa ‘aia.
She was all of a flutter, dither.
[Pn. *luu3.]