mārō1

mārō1, v.i. 1. Hard, stiff, stodgy, tough.

Kua mārō te tīmēni i te ta‘ua i tō mātou ‘are.
The cement on the floor of our house has set now;

Nō te mārō i te one i tēia ngā‘i.
Because the soil is so hard (or heavy) here;

‘Auraka koe e kai i te kai mārō mei te taro, te taruā e te mario.
Don’t eat stodgy foods like taro, dry-land taro, and

mario
bananas;

Nō te marō i tēia rākau i ‘inangaro ei au ‘ei ma‘ani ngā‘i ‘aka‘irinaki‘angā puka.
I wanted this wood for making bookshelves because it is so strong.

2. Obstinate, stubborn and argumentative; firm, persistent, insistent.

Kāre e ‘āite te mārō o tēnā va‘ine!
Did you ever see such a stubborn woman!;

‘Auraka koe e mārō mai, kā vera te taringa ō‘ou.
Don’t you be obstinate with me (answer me back), I‘ll warm your ears for you;

‘E tangata mārō ‘aia ki tāna tika.
He is a man who knows his own mind;

Ka ‘apai au iā koe ki te ture mē mārō koe i te tomo mai ki roto i tōku ‘are.
I shall take you to court if you persist in entering my house;

mē kā rave mārō rāi koe i te kino,
if you still persist in doing wrong;

Kua mārō rātou iāku kia ‘īmene.
They insisted that I should sing;

Kua mārō au iāia kia ‘aere mai ki te kaikai.
I pressed him to come to dinner;

Kāre rava au e mārō ‘ua‘ia kia rave.
I certainly won’t be dictated to.
(See ‘aka-,tā-mārō, (‘aka-)mārōki-‘aki‘a, taumārō(rō).)
[Pn. *maaloo1.]

mātorutoru

mātorutoru, v.i., fq. mātoru, q.v. Quite thick, firm and solid, swollen; thick (of soup or kava).

‘Ei rākau mātorutoru tā‘au e ‘apai mai ‘ei ma‘ani i te ara kākenga.
You must bring some good stout bits of timber to make the ladder with;

E tanu koe i tēia au pou kia mātorutoru meitaki.
Put these posts in so that they are nice and firm in the ground;

i te mātorutoru‘anga tōna pākiri va‘a,
while his lip was so swollen;

Kua mātorutoru roa tēia kerēve.
This gravy is too thick.
[mātoru Rr.]

pakari

pakari, v.i.

1. (Of the physical strength of people and objects). Strong, tough, sturdy, firm; strength, strongly.

Kua ‘aere mai te aronga pakari ē kua amo i te tumu rākau ki runga i te torōka.
The strong men came and shouldered the tree trunks onto the lorry;

‘E pea tāmaka pakari tēia.
This is a stout pair of shoes;

‘E kāka‘u pakari tēia nō te ‘anga‘anga.
This is a good strong garment for working in;

‘E toā moa pakari tērā i te tā.
That cockerel is a stout fighter.

One pakari, firm ground.

Kua ‘anga‘anga pakari ‘aia kia oti vave.
He worked hard to get it done quickly.

2. Strong (of wind).

Kua pakari te matangi, tukuna te kie.
The wind is strong, lower the sail.

3. Heavy (of rain, dew).

Kua pakari te ua, kā kī tēia ngā‘i i te vai.
The rain is heavy, this place will fill with water;

Ka pakari te ‘au i tēia pō nō te marino.
There will be a heavy dew tonight, it’s so calm.

4. Dense (of mist).

Kāre e kitea meitaki‘ia te mataara nō te pakari i te ko‘u.
The mist was so dense that the path couldn’t be seen very well.

5. Rough (of sea).

Kā peke te vaka nō te pakari i te ngaru.
The sea is so rough that the canoe will be carried away.

6. Intense (of heat, cold, effort).

Kā mate te tōmāti tanu ‘ōu mē pakari te vera o te rā.
Newly-planted tomatoes will die if the sun gets too hot;

Kua pakari te anu.
It’s bitterly cold;

Kua kino tōna mata nō te pakari i te mārama o te a‘i.
The light was so bright it hurt his eyes.

7. Deep (of stupor).

Nō te pakari i tōna kona, kua topa ‘aia ki runga i te mataara.
He was so drunk that he fell down on the road.

8. Copious(ly).

E inu pakari i te vai anu.
Drink plenty of cold water.

9. Strong (of meat and drink).

Kareka te kai pakari ra, na te tangata pakari ia.
But strong food is for grown men (Heb. 5.14);

Kaope pakari,
strong coffee.

10. Firm resolute, determined.

Nō te pakari o te rangatira kua tītau atu rāi rātou kia rauka mai te pūnanga o te ‘enemi.
Because their leader was so resolute, they made a valiant effort to capture the enemy’s stronghold;

Nō te pakari iāia, nō reira kāre ‘aia i tuku i te ‘au.
He was too stubborn to give in;

‘e pū ‘āpi‘i pakari,
a strict (firm) teacher;

Kua pakari ‘aia ki tē reira mea.
He was set on it.

11. Difficult (of tasks, problems).

Kāre e rauka i āku i tēia nūmero nō te pakari.
I can’t do this sum, it’s too difficult.

12. Old, mature, ripe.

Te tiaki‘anga i te aronga pakari,
looking after the old folk;

Kua pakari tērā tangata, kua tokotoko ‘aere.
That man is very old now, he is using a walking-stick;

Kua ‘akangāro‘i ‘a Teina i te ‘anga‘anga i tōna pakari‘anga.
Teina gave up work when he got old;

Kā tuku au i tāku tamaiti ki te ‘āpi‘i i Nūtirēni mē pakari.
I‘m sending my child to school in New Zealand when he’s old enough;

E ‘a‘aki i te vī pakari, ‘auraka te mea pī.
Pick the ripe mangoes , not the green ones;

i te pakari‘anga te tōmāti,
when the tomatoes were ripe enough;

Kua pakari te kuru.
The breadfruit are mature now.

13. Wise, clever, skilful, cunning.

Kua ‘akatū te tangata pakari i tōna ‘are ki runga i te papa.
The wise man built his house on bedrock;

Kua kī ‘aia i te pakari.
He is full of wisdom;

Kua ‘aere atū ra te aronga pakari mei te ‘itinga o te rā.
The wise men set forth from out of the east;

Kia pakari kōtou mei te ‘ōvī.
Be as cunning as the serpent;

‘E pakari ma‘ata tō tē reira manu.
That one has a lot of cunning in him.

14. Stingy, tight-fisted.

‘E tangata pakari ‘aia i tāna moni.
He’s tight with his money.

15. Able to cope (esp. in requests).

Ka pakari koe i te amo i tēia ruru va‘ie?
Can you manage to carry this bundle of firewood?

Ngākau pakari, stout-hearted.

‘E tangata ngākau pakari ‘aia ē te mataku kore.
He is a stout-hearted man and fearless.

Katu pakari, hard-headed.

‘E tangata katu pakari koe.
You are a hard man (to have dealings with).

Kite pakari, knowledgeable.
Manako pakari, determined.
Mata pakari, able to keep awake.

(see ‘akapakari, tāpakari, (‘aka)pākarikari.)

[Ta. *pakari.]

taiate

taiate, n. Society, organisation, firm, church council, group of church members.

‘E taiate ‘angā-‘are tā mātou.
Ours is a building society;

Nā te taiate i ‘iki iāia ‘ei ‘orometua ki te reira ‘ōire.
The church council elected him pastor to that village;

I te ‘enua kātoatoa tā rātou i tae ei, kua ‘āriki‘ia rātou e te taiate.
They were welcomed by the churches at every island they called at;

‘E moni taiate teia nāku ē tōku ngutu‘are katoa.
This is the contribution to the church funds from myself and my whole family (household).
[Eng. society.]

ketaketa

ketaketa, v.i. Firm, taut, sturdy, strong, secure.

Kua ketaketa te poupou.
The posts are firm;

E ‘akaeta kōtou i te taura kia ketaketa.
Pull the rope tight;

ketaketa vaitata i te motu,
taut to breaking point;

E mou kia ketaketa te taura, ‘auraka e ‘akakaru iā rotopū.
Keep the rope tight, don’t let it sag in the middle;

‘E tangata kōpapa ketaketa ‘a Tere.
Tere has a strong physique;

‘E ‘apinga tikāi te ketaketa i tōna ni‘o.
He has terrific strength in his teeth;

Kia ketaketa, e kia maroiroi roa, auraka e ngarangara
(Deut. 31.6). Be strong and of good courage, fear not;

tēta‘i pūnanga ketaketa,
a secure fort. [keta RR.]

‘ona

‘ona,

1. n. Owner, proprietor, owner(s) of a business, a firm.

Ko ia te ‘ona o tēia kāinga.
He is the owner of this property;

‘E iti roa te moni ā te au ‘ona i tūtaki ei nō te ‘ua rākau.
The companies paid very little for the fruit;

‘E ‘ona meangiti ‘ua koia i ‘akamata ‘ua ake.
It is a small firm which has just started up.

2. (a) v.i. Rich, well off.

Kua ‘ona tērā tangata.
That person is well off;

I tōnā ‘ona‘anga, kua tauturu ‘aia i te aronga ngere.
When he got rich, he helped the poor: (b) n.

‘Ona mirioni,
millionaire.

‘E ‘ona mirioni ‘aia.
He’s a millionaire. (See ‘aka‘ona.) [Eng. owner.]