āru

1. Accompany, go with (sbdy), travel on (a ship, bus, etc.).aru

‘Auraka e āru mai iāku, kāmate koe i te pongi.
Don’t come with me, you‘ll get hungry;

Kāre au e tae i te āru ia rātou, kāriri taku pāpā.
I can’t go with them, my father would be angry;

Mē kua āru mai taku tamaiti i teia pa‘ī?
I wonder if my son is on this ship?;

‘ī rua ōku āru‘anga i te pa‘ī ki Ma‘uke.
Twice I’ve been to Ma‘uke on the ship.

2. Pursue, follow.

Ka ārua koe e te ‘akavā mē ‘aka‘oro viviki koe.
The police will follow you if you drive quickly;

Kua āru ‘aia i te ana ki te ‘openga.
He followed the cave to the end;

Kua āru ‘aia i te rua tapuae o tōna metua.
He followed in his father’s footsteps;

Ka āru au i tāna ako.
I shall follow his advice;

e aru i te mataara,
follow the road;

e āru i te ‘akakite‘anga,
follow the instructions;

Kāre tōku manako e āru ki tē reira parāni.
I don’t go along with that plan.

‘Āru rāvenga, imitate, copy.

‘E tangata āru rāvenga tika ai koe.
You‘re a proper copycat.

[aru rR.]

‘ākono

‘ākono, (-a, -‘ia).

1. Heed, observe, follow, keep, obey (rules, instructions, customs), keep, honour (a promise, agreement).

Mē kua anoano kōtou iāku, e ‘ākono i tākū ra ‘akaue‘anga.
If you love me, keep my commandments;

Kia ‘akono‘ia tō‘ou anoano i te ‘enua nei.
Thy will be done on earth;

Kua ‘ākono ‘aia i te ‘akaue‘anga a tōna pū,
He followed his employer’s instructions;

Kua ‘ākono ‘aia i tāna i papa‘u.
He kept his promise.

2. Attend conscientiously to (work), look after, care for (sbdy, something), keep (animals, a shop).

Kua ‘ākono ‘aia i te ‘anga‘anga.
He took care of the work, saw to the work;

E ‘ākono koe iāia.
You look after him;

te ‘ākono‘anga i te pātikara (aronga maki),
care of bicycles (the sick);

E ‘ākono ana i ēta‘i puaka (tēta‘i toa).
He keeps a few pigs (a shop).

3. Set aside or reserve something (for a special purpose).

Kua ‘ākono ‘aia i taua pea tāmaka nō te tuātau ua.
He keeps that pair of shoes for the wet season;

‘E pi‘a ‘ākono‘ia tēnā ‘ei vairanga tītā.
That box is kept for the rubbish.
(see ‘ākono‘anga, ‘ākonokono.)

‘ōake

‘ōake, (-a, -‘ia).

1. Hand over, give.

Tē ‘ōake atu nei au i tēia ‘oro‘enua nō‘ou.
I‘m giving this horse to you now;

Kua kite au i tō‘ou ‘ōake‘anga i te moni nā Pure.
I saw you giving Pure the money;

Kua ‘ōake tā mātou ‘apinga aro‘a nō tōna rā ‘ānau‘anga.
We’ve given him our birthday presents;

Kāre i te mea ‘ōake, ‘e mea rave ‘ua nāna.
It wasn’t given to him, it was something he just took.

2. v.i. Proceed adjacently (e.g. passing near the speaker, or following him on later).

‘Ōake rā te ‘aere nei au.
You come on later, I‘m going now;

‘Ōake ki mua.
Go round forward (past the speaker). [‘ō1, ake.]