mārei

mārei, (-‘ia). Lasso; fowl trap using a running noose.

E ‘aere kōrua nā runga i ngā ‘oro‘enua e mārei mai i te toa puakatoro i roto i te ‘āua.
You two get on a couple of horses and lasso the the bull in the paddock;

Kua ‘ae te tīnana puakatoro i te māreia‘anga tāna punua.
The cow became aggressive when her calf was roped.