rūti

rūti,

1. Lose.

Kua rūti tō mātou pupu tu‘epōro.
Our rugby team lost.

2. Be lost (esp. squandered, gambled away (of money).

Kua rūti taku moni.
I’ve lost all my money.

3. Wasted (of time).

Kua rūti tōku taime i te rave‘anga i tā‘au ‘anga-‘anga.
I’ve wasted my time doing your work.

4. n. Failure.

‘E rūti ‘ua rāi ‘aia!
He’s a dead loss!
[Eng. lose.]