‘āraurau

āraurau, (-a, -‘ia), fq. ārau. Get hold of, touch, meddle with, take.

‘Auraka tō kōtou rima kia ‘āraurau ‘aere ki teia au niuniu. Don’t go meddling with these wires; āraurau‘ia mai tēta‘i au kīkau marō mē ‘oki mai kōrua ki te kāinga.
Get hold of some dry coconut leaves on your way home;

‘E tangata rima ‘āraurau ‘apinga tika ai koe. You are always meddling with (or taking) things.

‘ārau

‘ārau, (-a, -‘ia). Get hold of (i) something touch, handle, reach for (ki) something.

‘Auraka rava kōtou e ‘ārau ‘ua atu ki tēta‘i ‘ua rākau i runga i tōna kāinga.
You mustn’t touch any of the fruit on his grounds;

Kare ‘e rauka iā koe i te ‘ārau mai i tēta‘i potonga va‘ie ki tō rima ka ‘aere mai ei?
Couldn’t you manage to pick up (get hold of with your hands) a bit of firewood as you come?;

Kua topa ‘aia ki roto i te tai i tōna ‘ārau‘anga i te ‘akari e pānū ra.
He fell into the sea as she (tried to) get hold of the floating coconut;

Kāre i mou taua ‘apinga i tōku ‘ārau‘anga ē kua topa ki roto i te tai.
I couldn’t hold the thing when I got my hands to it and it fell into the water;

Kāre rava au e tae i te ‘ārau ‘ua atu ki tātēta‘i mea. I could never bring myself to make off with other people’s things; ‘Ārau‘ia mai tērā‘o punu. Get hold of that tin there.
[Ck. *aa-rau.]

rave

rave, (-a, -‘ia).

1. To take, lay hold of; get hold of.

Kāre e nāku i rave i te ‘āpara.
It wasn’t me who took the apple;

Kā rave koe i teia va‘ine ka ‘ākono?
Will you take this woman and cherish her?;

Kua rave‘ia tōna ‘are.
His house was taken from him;

Kua rave ‘aia i te paoke māti ē kua tutungi i tāna ‘ava‘ava.
He took the box of matches and lit his cigarette;

Kua ravea tōku pare e Mi‘i.
Mi‘i has taken my hat;

Kā rave roka mai au nō tēnā ngūtupa.
I‘ll get a lock for that door.

Rave ‘ua, take without authority, just take.

Kua rave ‘ua au i tō ‘ārote, nō te mea kāre koe i te kāinga.
I just took your plough because you weren’t home.

2. Do, perform, act in a certain way, treat.

Teia tāna i rave.
This is what he did;

E ‘akakite mai koe mē oti tēnā ‘anga‘anga i te rave.
Let me know when you’ve done that job;

Kua rave ‘ua au i tāku i anoano.
I just did what I wanted;

‘E mea rave ngatā nā‘au kia takataka‘i i te kō.
It is hard for thee to kick against the goad

; Kua rave kino ‘aia i te ‘oro‘enua tāku i ‘ōronga kiāia.
He misused the horse I let him have;

Kua tākinga meitaki ‘aia iāku i tōku rave‘anga i tāna ‘anga‘anga.
He treated me well when I was working for him;

‘E a‘a tā‘au tārekareka e rave ana?
What games do you play?

Rima rave, agent, executive, right-hand man, helper.

Ko tōku rima rave tēnā.
That’s my agent.

3. Take place (of event).

Kā rave te tārekareka ki ‘ea?
Where is the match being held?;

Kā rave ki Tūpapa.
It is being held at Tūpapa;

Ka ravea te tu‘epōro ki Avatiu ā teia Ma‘anākai.
The rugby match will be held at Avatiu this coming Saturday

; I muri ake i te tomo-‘anga o te ‘are ka rave‘ia tēta‘i umukai.
After the (ceremonial) opening of the house, a feast will be held.

[Pn. *lawe2.]