‘arara2

‘arara2, v.i. Blow, rise, gust (of wind).

I taua ‘ati‘anga tika ai, kua ‘arara viviki mai te matangi mei te tokerau ē kua ta‘uri te vaka.
At that very moment there came a sudden gust of wind from the north and the canoe capsized;

Kua ‘uti‘uti mātou i te au kie i te ‘arara‘anga mai te matangi.
We hoisted the sails when the wind rose;

Ko te ‘arara ‘ua o te matangi tāku i rongo.
I only heard the gust of wind.