‘oatu, ‘ōatu, ‘ō atu

‘oatu, ‘ōatu, ‘ō atu,

1. (-‘ia). Hand over, give.

Tē ‘ōatu nei au i tēia ‘enua ki roto i tō‘ou rima.
I‘m handing this land over to you;

I ‘ōatu‘ia taua ‘apingā ra kia ‘apai atu kiā koe.
The article was given to him to take to you.

2. v.i. Go on (away from speaker or place referred to).

‘Ōatu ka ‘aere, kua pō.
Go on. Let’s go, it’s dark now;

‘Ōatu rā, ka ‘aere atu rāi au.
You go on, I‘ll be along later. [‘ō1, atu2.]

‘ōake

‘ōake, (-a, -‘ia).

1. Hand over, give.

Tē ‘ōake atu nei au i tēia ‘oro‘enua nō‘ou.
I‘m giving this horse to you now;

Kua kite au i tō‘ou ‘ōake‘anga i te moni nā Pure.
I saw you giving Pure the money;

Kua ‘ōake tā mātou ‘apinga aro‘a nō tōna rā ‘ānau‘anga.
We’ve given him our birthday presents;

Kāre i te mea ‘ōake, ‘e mea rave ‘ua nāna.
It wasn’t given to him, it was something he just took.

2. v.i. Proceed adjacently (e.g. passing near the speaker, or following him on later).

‘Ōake rā te ‘aere nei au.
You come on later, I‘m going now;

‘Ōake ki mua.
Go round forward (past the speaker). [‘ō1, ake.]

‘ōmai

‘ōmai, v.t. Pass or bring to the speaker, hand over, convey, give.

Nā‘au i ‘ōmai kia inu au.
You gave it to me to drink;

‘Ōmai te rima.
Give me your hand;

‘Ōmai!
Let me have it!;

‘Ōmai tō kōtou manako i tēianei.
Now let me have your views;

Ka rekareka ma‘ata au mē ka rauka iā koe i te ‘ōmai kiā Tumu.
I would be very grateful if you could get it to me through Tumu. [‘ō1, mai1.]

‘ōtu‘e

‘ōtu‘e, v.i. Reach the hand over the permitted line (when flicking marbles at a target).

Kua riri ‘aia nō tei ‘ōtu‘e au i tōku pata‘anga i te tuku.
He was cross because I reached too far forward when I flicked at the target marbles; e pata ‘aka‘ou koe, kāre e ‘ōtu‘e. shoot again, and don’t put your hand over the line.