mārō1

mārō1, v.i. 1. Hard, stiff, stodgy, tough.

Kua mārō te tīmēni i te ta‘ua i tō mātou ‘are.
The cement on the floor of our house has set now;

Nō te mārō i te one i tēia ngā‘i.
Because the soil is so hard (or heavy) here;

‘Auraka koe e kai i te kai mārō mei te taro, te taruā e te mario.
Don’t eat stodgy foods like taro, dry-land taro, and

mario
bananas;

Nō te marō i tēia rākau i ‘inangaro ei au ‘ei ma‘ani ngā‘i ‘aka‘irinaki‘angā puka.
I wanted this wood for making bookshelves because it is so strong.

2. Obstinate, stubborn and argumentative; firm, persistent, insistent.

Kāre e ‘āite te mārō o tēnā va‘ine!
Did you ever see such a stubborn woman!;

‘Auraka koe e mārō mai, kā vera te taringa ō‘ou.
Don’t you be obstinate with me (answer me back), I‘ll warm your ears for you;

‘E tangata mārō ‘aia ki tāna tika.
He is a man who knows his own mind;

Ka ‘apai au iā koe ki te ture mē mārō koe i te tomo mai ki roto i tōku ‘are.
I shall take you to court if you persist in entering my house;

mē kā rave mārō rāi koe i te kino,
if you still persist in doing wrong;

Kua mārō rātou iāku kia ‘īmene.
They insisted that I should sing;

Kua mārō au iāia kia ‘aere mai ki te kaikai.
I pressed him to come to dinner;

Kāre rava au e mārō ‘ua‘ia kia rave.
I certainly won’t be dictated to.
(See ‘aka-,tā-mārō, (‘aka-)mārōki-‘aki‘a, taumārō(rō).)
[Pn. *maaloo1.]

ngatā, -ngatā

ngatā, -ngatā. With difficulty, hard. (This form appears only as a qualifier to verbs (usually), or nouns, e.g. rave ngatā, hard to do; tono ngatā, hard to persuade to do something for one; rauka ngatā, hard to get; pao ngatā, hard to crack. It has been variously written joined to, hyphenated with, or separated from the preceding word.) Kua rave ngatā tēia ‘anga‘anga. This work is difficult to do;

‘E tangata ‘akarongo ngatā koe i te tuatua.
It’s difficult to get you to do what you are told;

E Saula, e Saula, ea‘a koe i tākinga-kino mai ei iaku? E mea ravengata naau kia takatakai i te ko
(Acts. 26.14). Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. (cf.

ngō‘ie,
easily.) [Pn. *„ata‘a.]