pipini, pīpini

pipini, pīpini, v. Hide.

Kua ‘oro ‘aia ki roto i te tītā, pipini ei ia māua.
He ran into the undergrowth to hide from us;

E ‘oro pīpini koe kia kore te pēpe e auē iā koe.
Slip away secretly so you don’t make the baby cry;

tēta‘i ngā‘i pipini‘anga,
a hiding place. Pīpini tā‘ae, to play hide-and-seek.

Ka ‘aere mātou ka pīpini tā‘ae.
We are going to go and play hide-and-seek;

Nā kōtou te pīpini i tēianei, nā mātou te kimi.
It is your turn to hide now, we‘ll be the seekers.
[pini2 RR.]

‘u‘una

‘u‘una, (-‘ia, -unā‘ia). Hide, conceal (tr.); concealed, hidden; secretly, under cover.

Kāre i ngaro meitaki i te ‘u‘una nō te rapurapu.
There was so much hurry that it wasn’t properly hidden; Kua ‘u‘una ‘aia i tōna mataku i tōna tū‘anga ki mua i te ‘akavā‘anga. He hid his fear as he stood before the court; Kua ‘u‘una‘ia te tuatua. The story was hushed up; Kua ‘apai ‘u‘una‘ia ‘aia ki va‘o. He was smuggled out; Kua ‘apai ‘u‘una ‘aia i tāna kava. He carried the beer secretly. (cf. ‘una‘una.)

‘una‘una

‘una‘una (-‘ia, ‘una‘una‘ia), fq. ‘u‘una. Hide, conceal sthg.

Kia vave i te ‘una‘una i teia au mō‘inā-kava, tērā ake te ‘akavā.
Hurry up and hide these bottles of beer, here come the police;

Kua ‘una‘una ‘aia i tāna moni ki raro i te one.
She hid her money in the ground;

Kua ‘una‘unā‘ia tō rāua pare.
Sbdy hid their hats away;

Kua ‘apai ‘una‘una ‘aia i te pākoti kāka‘u a tōna māmā ki te ‘āpi‘i.
He took his mother’s scissors to school secretly.
[Pn. *funa.]