anaana1

anaana1, v.i.

1. Hollowed out, hollow; clear, empty, unobstructed (of caves, holes, pipes).

Kua anaana te ni‘a o te kauvai i te varo‘ia‘anga e te vai.
It was hollow under the river bank where the water had scooped it out;

‘E va‘arua anaana ē te pōiri.
It’s a dark hollow pit;

I te anaana‘anga te ‘āua, kua ‘oro‘oro te puaka ki va‘o.
The pigs got out where there was a hollow under the fence;

E varo i tēnā rua kia anaana kia ō te rākau ki roto.
Hollow out the hole a little more so that the post will go in;

Kā tomo tāua nā konei, ‘e anaana ‘ua teia va‘arua.
Let’s get in through here, this hole is deep enough (to get under);

Tē anaana ‘ua nei teia paipa, pēnei ‘e ngā‘i kē tei kino.
This pipe is quite clear, maybe the trouble is somewhere else.

2. Echo.

Kua kāpiki ma‘ata ‘aia i tōna tae‘anga ki roto i te ō, ē kāre i pa‘u‘ia mai, ko tōna reo ‘ua tei anaana mai.
He shouted when he entered the valley, and there was no reply, only his own voice echoing back.
[ana1 RR.]

pū‘arākā, pū‘erākā

pū‘arākā, pū‘erākā, v.i.

1. Wide open or wide apart, gaping (as a hole in a fence), empty inside, hollow.

‘E pū‘arākā roa ā roto i tō‘ou ‘are, e ngari ake kia ‘akapi-‘api‘ā‘ia.
It is too big and empty inside your house, it would be better divided up into more rooms;

Kua pū‘arākā ‘ua te ‘are, nō te mea kāre i tāmoumou‘ia ake te au māramarama.
The house was wide open because the windows hadn’t been put in yet;

‘E a‘a i pū‘arākā ‘ua ai te koro i tō‘ou ‘are kīkau?
Why are there such big gaps between the canes in the wall of your thatched house?;

Kia tae rāua ki te to‘e o te kupenga, kua kite rāua ē tē pū‘arākā ‘uā ra.
When they got to the apex of the net, they saw that there was a great hole in it;

Kua pū‘arākā ā roto i te merēni i tōku vā‘i‘anga.
When I opened the melon it was all hollow inside.

2. Hollow-sounding, booming, resonant, reverberating.

Kua tangi pū‘arākā tēia merēni.
This melon sounds hollow (when tapped);

‘E tangata reo pū‘arākā tika ai ‘aia.
He is a man with a very booming voice;

‘E pū‘arākā roa tēia ngā‘i, nō reira kāre e ruru te ‘īmene.
This place reverberates too much, so the singing doesn’t cohere.
[pu-, ‘era, -kā4.]

poko1

poko1, v.i., n. (Have) dent, pit, hollow, cavity.

Nā‘au i reru i tēia ngā‘i ki te ‘āmara nō reira i poko ei.
You hit this part with the hammer, that is why it is dented;

‘Akakī i tēia poko i te ta‘ua ki te tīmēni.
Fill in this cavity of the floor with cement.
(see pokopoko1, ‘akapoko(poko).)
[Pn. *poko2.]

pao

pao,

1. (-a, -‘ia).

(a) Hollow, dig or nibble out, make a hole in sthg.

Tē pao nei māua i te vaka o Tīria.
We are hollowing out Tīria’s canoe;

Kua motu tōna rima i tōna pao‘anga i te kumete.
He gashed his hand hollowing out the wooden bowl;

Tei te pao va‘arua kūmara māua.
We are taking out holes for planting kumara;

Kua pao ‘aia i te vaevae o te kaingākai.
He made a hole in the leg of the table;

te tanumanga i paoia i roto i te mato,
a tomb which had been hewn out of the rock (Mark 15.46);

Kāre au e kai i tēnā vī pao kiore.
I‘m not going to eat that mango that the rats have been nibbling at.

(b) Strike (as with a club on the head), crack open.

Kua pao te ‘akavā i te katu o te tangata ‘akatupu pekapeka ki te rākau.
The policeman cracked the troublemaker over the head with his baton

; Kua pao ‘aia i te ariri ki te ‘āmara.
He cracked open the whelk with a hammer;

E pao koe i taku nū.
Crack open my coconut. ‘Apinga pao katu, truncheon, baton.

(c). Sting (as wasp), peck, strike (as fish at bait).

Kua pao te rango i tōna katu.
The wasp stung him on the scalp;

Kua paoa ‘aia e tēta‘i rango meri.
He was stung by a bee;

Kua pao te manu i te potonga varāoa.
The bird pecked the piece of bread;

Kua pō‘itirere au i te pao‘anga te ika ki runga i te matau.
I was taken by surprise when the fish seized the hook.

2. n.

(a) Tool for hollowing or scooping out, e.g. an adze.

Tēia te pao ‘ei pao i tō kumete.
Here’s the adze to hollow out your bowl;

E ‘apai mai koe i te pao ‘ei ‘akatuā‘u i te māniota.
Bring the hoe to mound (the earth) up (around) the maniocs.
(see paopao, tīpaopao.)
[Pn. *pao1.]

varo1

varo1, (-a, -‘ia).

1. Hollow out, scoop out.

E varo koe i tēia puta kia ma‘ata mai tēta‘i mānga.
Hollow this hole out to make it a little bit bigger;

E tāmata i te varo i te ‘akari kia pou mai ki va‘o.
Try to scoop all the meat out of the coconut;

Kua varoa tēia ngā‘i i te purūmu e te vai-puke.The flood waters have scooped out this hollow in the road; Kua nga‘anga‘ā te ni‘a o te kauvai i te varo‘ia‘anga e te vai.
The banks of the stream had given way through the erosive action of the water.

2. Deep, hollow, booming sound.

Mē ‘akarongo‘ia mai te varo o tēia tau i uta, e ngaru tika ai ā tai nei.
When the booming sounds from this point are heard inland, the sea is very rough indeed;

Te ‘akarongō ra koe i te varo pa‘u?
Can you hear the boom of the drum?
[Ce. *waro.]