‘aka‘aka

‘aka‘aka, v.i.

1. Low.

Kua tīpū ‘aia i te pā rākau kia ‘aka‘aka.
He cut the hedge down low;

Kā rere te ‘oro‘enua nā runga mē ma‘ani ‘aka‘aka koe i te ‘āua.
The horse will jump over if you make the fence low;

Nāringa koe i tope i te kao o te kuru i te ‘aka‘aka‘anga.
If only you had chopped off the top of the breadfruit tree while it was still low. ‘īmene ‘aka-‘aka, low pitched singing.

2. Humble, modest.

Nō tōna tū ‘aka‘aka, nō reira kua rekareka rātou iāia.
Because of his modest ways, that’s why they liked him;

Kāre tēnā i te ngā‘i nō te aronga ‘aka‘aka.
That place is not for the humble people.
[‘aka RR.]