mānono

mānono, v.i. Be importunate, insistent, urging, insistence, pressing desire.

Kua mānono ‘aia kia ‘oko tōna pāpā i tēta‘i pātikara ‘ōu nōna.
He kept on for his father to buy him a new bike;

Kua mānono ‘aia ia māua kia ‘oki ‘aka‘ou mai ki tōna kāinga.
He pressed us to come back and visit him at home again;

Mei na‘ea mai tōku mānono‘anga i tōku pāpā kia tuku iāku ki Niūtirēni.
Goodness knows how long I’ve been urging my father to let me go to New Zealand;

Nō tōna mānono ki te kāka‘u ‘oko ma‘ata, nō reira kua ‘oko tōna pāpā.
She was so keen on the expensive dress that her father bought it;

Kua mānono ‘aia kia rauka iāia te rē.
He was set on winning;

Kua tuatua maira ratou kiaia, kua neneva koe. Kua manono atura aia e, koia tika ai.
They said to her, You are mad. But she kept on insisting, it’s true (Acts 12.15).

mārō1

mārō1, v.i. 1. Hard, stiff, stodgy, tough.

Kua mārō te tīmēni i te ta‘ua i tō mātou ‘are.
The cement on the floor of our house has set now;

Nō te mārō i te one i tēia ngā‘i.
Because the soil is so hard (or heavy) here;

‘Auraka koe e kai i te kai mārō mei te taro, te taruā e te mario.
Don’t eat stodgy foods like taro, dry-land taro, and

mario
bananas;

Nō te marō i tēia rākau i ‘inangaro ei au ‘ei ma‘ani ngā‘i ‘aka‘irinaki‘angā puka.
I wanted this wood for making bookshelves because it is so strong.

2. Obstinate, stubborn and argumentative; firm, persistent, insistent.

Kāre e ‘āite te mārō o tēnā va‘ine!
Did you ever see such a stubborn woman!;

‘Auraka koe e mārō mai, kā vera te taringa ō‘ou.
Don’t you be obstinate with me (answer me back), I‘ll warm your ears for you;

‘E tangata mārō ‘aia ki tāna tika.
He is a man who knows his own mind;

Ka ‘apai au iā koe ki te ture mē mārō koe i te tomo mai ki roto i tōku ‘are.
I shall take you to court if you persist in entering my house;

mē kā rave mārō rāi koe i te kino,
if you still persist in doing wrong;

Kua mārō rātou iāku kia ‘īmene.
They insisted that I should sing;

Kua mārō au iāia kia ‘aere mai ki te kaikai.
I pressed him to come to dinner;

Kāre rava au e mārō ‘ua‘ia kia rave.
I certainly won’t be dictated to.
(See ‘aka-,tā-mārō, (‘aka-)mārōki-‘aki‘a, taumārō(rō).)
[Pn. *maaloo1.]