tāpeka

tāpeka.

1. Tie, lash, tether, bind.

Kua tāpeka ‘akatere ‘aia i te taura.
He tied a slipknot in the rope;

Kua tāpeka ‘aia i te kiato o te vaka.
He lashed on the outrigger boom;

Kua tāpeka ‘aia i te ‘oro‘enua ki te rākau.
He tethered the horse to a tree. ‘Are tāpeka‘anga, jail.

2. Promise in marriage, betroth.

Kua tāpeka‘ia ‘aia ‘ei va‘ine nāku.
She was betrothed to me.

3. Fold arms, cross legs.

Kua tāpeka ‘aia i tōna rima ma te ‘akarongo.
He folded his arms and listened;

Tāpekā‘ia tō vaevae me no‘o.
Sit cross-legged.

4. A knot.

‘Ea‘a te ingoa o tēnā tāpeka?
What is the name of that knot?

5. A hold or grip.

Kua tā‘ī ‘ī ‘aia ki taua tāpekā ra ē topa ‘ua atu ‘aia ki runga i te ta‘ua.
He was caught in that hold and fell on the mat.

tākiri1

tākiri1, (-a, -‘ia).

1. Whip, lash, flick (with cloth, etc.), jerk or shake (head), wave or fling out (an arm), swing (rope), cast (line), fish (with rod and line).

Tērā te uēpu ‘ei tākiri i tō ‘oro‘enua.
Here is the whip to whip your horse with;

Tērā mai te kāka‘u ‘ei tākiri i te repo i runga i tō kāka‘u.
Here is a cloth to dust off your clothes with (i.e. dust down with a flicking action);

Kua tākiri ‘aia i tōna katu kia ‘oki tōna rauru ki muri.
He flicked his hair back out of his eyes;

I tōna tākiri-‘anga i tōna ūpoko, kua kite mātou ē, kāre ‘aia i ‘akatika.
We realised he disagreed when he shook his head;

Kua ū tōna rima ki runga i tōku mata i tōna tākiri‘anga.
He caught me across the face as he flung out his arm;

Tākiria te kākā kia rere au.
Swing the

kākā-creeper,
so I can skip;

Ko‘ai tērā e tākiri manini maī ra?
Who is that fishing for

manini
with a rod?;

‘Ī ‘itu āna ume mama‘ata i tōna tākiri‘anga.
He caught seven large

ume-fish
when he went out with a rod. Ko‘e tākiri, bamboo fishing rod. Matau tākiri ‘au‘opu, hook used when rod-fishing for

‘au‘opu.

2. A fishing rod.

Kua ‘ati tāna tākiri i te mou‘anga te tī tī ‘ara ki runga.
His rod broke when the

tī tī ‘ara
took the hook. Tākiri ka‘o, upper eaves support (Mang. dial. = Rar.

taorangi).
[Ce. *taa-kiri.]

tākirikiri1

tākirikiri1, (-a, -‘ia), fq. tākiri1. Whip, lash, flick (with cloth, etc), jerk or shake (head), wave or fling out (an arm), swing (rope), cast (line) fish (with rod and line).

Kua tākirikiri ‘aia i tōna ūpoko ma te ūmere i tōna kite‘anga i taua ‘apingā ra.
He shook his head in amazement when he saw the thing;

Kua tū ‘aia ki te ngā‘i teitei ma te tākirikiri i te reva kia kite atu mātou.
He stood on an elevation and waved the flag to and fro for us to see;

Kua ‘oro te ‘oro‘enua i tōna tākirikiri‘anga i te taura.
The horse bolted when he twirled the rope;

Kua tākirikiri ‘aia i tōna ‘iku.
He wagged his tail.