rave

rave, (-a, -‘ia).

1. To take, lay hold of; get hold of.

Kāre e nāku i rave i te ‘āpara.
It wasn’t me who took the apple;

Kā rave koe i teia va‘ine ka ‘ākono?
Will you take this woman and cherish her?;

Kua rave‘ia tōna ‘are.
His house was taken from him;

Kua rave ‘aia i te paoke māti ē kua tutungi i tāna ‘ava‘ava.
He took the box of matches and lit his cigarette;

Kua ravea tōku pare e Mi‘i.
Mi‘i has taken my hat;

Kā rave roka mai au nō tēnā ngūtupa.
I‘ll get a lock for that door.

Rave ‘ua, take without authority, just take.

Kua rave ‘ua au i tō ‘ārote, nō te mea kāre koe i te kāinga.
I just took your plough because you weren’t home.

2. Do, perform, act in a certain way, treat.

Teia tāna i rave.
This is what he did;

E ‘akakite mai koe mē oti tēnā ‘anga‘anga i te rave.
Let me know when you’ve done that job;

Kua rave ‘ua au i tāku i anoano.
I just did what I wanted;

‘E mea rave ngatā nā‘au kia takataka‘i i te kō.
It is hard for thee to kick against the goad

; Kua rave kino ‘aia i te ‘oro‘enua tāku i ‘ōronga kiāia.
He misused the horse I let him have;

Kua tākinga meitaki ‘aia iāku i tōku rave‘anga i tāna ‘anga‘anga.
He treated me well when I was working for him;

‘E a‘a tā‘au tārekareka e rave ana?
What games do you play?

Rima rave, agent, executive, right-hand man, helper.

Ko tōku rima rave tēnā.
That’s my agent.

3. Take place (of event).

Kā rave te tārekareka ki ‘ea?
Where is the match being held?;

Kā rave ki Tūpapa.
It is being held at Tūpapa;

Ka ravea te tu‘epōro ki Avatiu ā teia Ma‘anākai.
The rugby match will be held at Avatiu this coming Saturday

; I muri ake i te tomo-‘anga o te ‘are ka rave‘ia tēta‘i umukai.
After the (ceremonial) opening of the house, a feast will be held.

[Pn. *lawe2.]

tātomo1

tātomo1, (-a, -‘ia).

1. Embrace, hug, clasp to one.

Kua tātomo te metua i tāna tamaiti i te ‘oki‘anga mai ē kua ‘ongi.
The father embraced his son on his return and kissed him;

Te ‘aerē ra rāua ma te tātomo ‘aere.
They are walking with their arms round one another.

2. Grab, lay hold of, waylay, detain by throwing arms round.

Kia matakite i te tātomo iāia, kāre e kore, ‘e mātipi tāna.
Watch out how you grab him he might have a knife.

Kua tātomo‘ia ‘aia e te tangata i taua pō ra ē kua keiā‘ia te moni.
He was waylaid that night and the money stolen.

Kāre koe i tātomo ki raro, kua tātomo rā koe ki runga.
You tackled high instead of tackling low.

3. Take sbdy/something somewhere.

‘Auraka e tātomo i te pa‘ī ki roto i te tai roto, ‘e ngaru te ava.
Don’t bring the ship into the lagoon the reef-channel is rough.

4. Cause (boat, tin) to sink.