‘āpikē

‘āpikē, stat. Feeble, weak, slack, lazy, half-hearted, faint-hearted.

Mē ‘āpikē tō kōtou manako, kā ‘inga kōtou.
If you lack determination, you‘ll lose;

Nō tōna ‘āpikē nō reira kua tauturu māua iāia.
We helped him, he was so feeble;

‘E toa tika ai tē ‘aere, ‘ē no‘o te ‘āpikē.
Let the brave men go and the weaklings (or the faint-hearted) stay behind;

‘E tangata ‘āpikē tika ai koe i te rave i tā‘au ‘anga‘anga.
You are very slack about doing your work;

Kua ‘iki rātou i tēta‘i ‘aka‘aere ‘ōu i te ‘āpikē‘anga te manako o te ‘aka‘aere mua.
They chose a new leader when the old one lost his drive.
(see tā‘ā(pike)pikē, tā‘āpikepike.)

kōpē

kōpē, v.i. Lazy, idle, slack, lackadaisical, dilatory.

‘E tangata kōpē koe i te vāere i tō‘ou kāinga.
You are slack about weeding your garden;

Nō te kōpē iāia, kua ‘aere atu au kua tauturu iāia.
He was so lackadaisical that I went and helped him;

Te kōpē iā koe, e Tikitiki!
You lazybones, Tikitiki!