tuturu

tuturu. Leak (of containers, etc.), to let water in; leaky.

Tē tuturu ‘ua nei teia poti.
This boat is leaking;

Ko te au ngā‘i tuturu o te ‘are tei tī vae‘ia.
The leaks in the house have been patched over;

Nō te tuturu i taua vakā ra i patea ai.
The boat was caulked with putty because it was leaking.