mate

mate, v.i. 1. Die, dead, death; fatal, mortal.

Kia kore e mate te akarongo iaia, kia rauka ra te ora mutu kore,
that those who believe in him should not die, but receive everlasting life (John 3.16);

Kā mate taku pū kuru.
My breadfruit tree is going to die;

mē kā mate ia tātou te atua o te mate,
when we kill the god of death;

E utunga te mate no te ara.
The wages of sin is death (Rom. 6.23);

E teianei kopapa mate ua ei kopapa mate kore.
And this mortal body become an immortal body (1 Cor. 15.54). ‘E puta mate, a fatal wound. ‘E topa mate, a fatal fall. Pi‘a tangata mate, coffin. Te utunga mate, the death penalty.

2.

(a) Numb, without feeling.

Kua mate tōku rima.
My arm is numb.

(b) Not running, dried up (of flow); out, low (of the tide).

Kua mate te vai i roto i te paipa.
There is no water in the taps, the water is off;

Kua mate te vai i raro i te kauvai.
The stream has dried up;

i te mate‘anga te tai,
when the tide was low;

‘E tai mate tēia.
It is low tide, the tide is out.

(c) Off, out (of a light or fire).

Kua mate te a‘i.
The fire is out, (or) the light is off;

i te mate‘anga te a‘i,
when the light went out.

(d) Stopped, not working (of any mechanism).

Kua mate te ora.
The clock has stopped;

Kua mate te rātio.
The radio is off;

Kua ‘ōpara ‘aia i tōna mōtokā ki te pae i te mataara i te mate‘anga te matīni.
He pushed his car to the side of the road when the engine stopped.

(e) Out of play (of ball).

E tu‘e koe i te pōro ki va‘o kia mate.
Kick the ball out of play;

Kua ‘akatangi au i te pu‘i nō tei mate te pōro.
I blew the whistle because the ball was dead.

3.

(a) Be defeated, lose.

Kua mate tō mātou pupu i tō rātou i tēia tu‘e-‘anga i topa ake nei.
Our team lost to theirs in the last match;

Kā mate ‘aia i te ture.
He will lose his case.

(b) Fail, come to naught, flop.

Kua mate tōku ‘akakoro-‘anga.
My plans came to naught.

(c) Be dismissed (of batsman), dismissal.

Kua mate te tangata pā.
The batsman is out;

‘E mate kapo tōna.
He was out caught.

4. Suffer (any oppressive physical or mental condition, e.g. hunger, thirst, misfortune, danger, intense desire); oppressive, calamitous; suffering, affliction, calamity.

Kua auē te pēpe i te mate‘anga i te pongi.
The baby cried when it got hungry;

Kua mate au i te kakī vai.
I‘m awfully thirsty;

Kā mate te vaka i roto i te ‘are, kā mate katoa te vaka i te moana.
If the canoe suffers a mishap in the shed, it will suffer a mishap in the ocean, too;

mate i te kata,
die with laughing, split one’s sides;

Kua mate ‘aia i te ‘inangaro i tērā pona.
She’s dying to have that dress;

‘E mate tika ai te mataara e tae ei ki runga i tērā maunga.
It is a very dangerous path up that mountain;

te ‘anga‘anga mate,
exhausting work;

te mate i te etene, te mate i roto i te oire, te mate i te medebara,
danger from the heathen, danger in the cities, danger in the wilderness (2 Cor. 11.26);

E akara mai koe i toku mate e toku mamae
(Ps. 25.18). Look upon my suffering and my pain.
(See ‘akamate)mate), māmamate, māmate, (mate)matenga, matemate, (tā-)matepongi, tāmate(mate).)
[Pn. *mate.]

rūti

rūti,

1. Lose.

Kua rūti tō mātou pupu tu‘epōro.
Our rugby team lost.

2. Be lost (esp. squandered, gambled away (of money).

Kua rūti taku moni.
I’ve lost all my money.

3. Wasted (of time).

Kua rūti tōku taime i te rave‘anga i tā‘au ‘anga-‘anga.
I’ve wasted my time doing your work.

4. n. Failure.

‘E rūti ‘ua rāi ‘aia!
He’s a dead loss!
[Eng. lose.]