aro‘a

aro‘a, (-‘ia).aro'a

1. Greet, welcome, salute, offer good wishes (esp. to guests on arrival or departure).

Kua aro‘a mai ‘aia kiāku i tōku ‘ākara atu‘anga kiāia.
He greeted me when I glanced at him.

Kua nāmua ‘aia i te aro‘a i te ‘uipā‘anga i ‘akakite ei ‘aia i tōna manako.
He greeted the assembly and then expressed his views;

‘E mānganui te au taeake tei ‘aere mai ki te pae tai i te aro‘a atu i te tere tangata.
Many friends came to the beach to wish the travellers good speed.

2. v.t., n. Welcome with a gift, present (i) sbdy with (ki) something; a gift (usu. ‘apinga ro‘a).

Kua aro‘a mai ‘aia iāku ki te moni ē te ‘apinga.
He gave me presents of money and goods.

Ko tāku ‘apinga aro‘a tēia kiākoe nō tō‘ou rāānau‘anga.
Here is my present for your birthday;

Kua aro‘a‘ia ‘aia ki te pare ē te moenga.
He was presented with hats and mats;

‘E mea aro‘a ‘ua mai nāna.
He gave it simply as a gift (not expecting payment in return).

3. v.t. Forgive, have pity on.

‘E te Atua, ‘e aro‘a mai iāku i te tangata ‘ara nei.
O Lord, forgive me, a sinner.

Kua pati ‘akatenga rātou kiāia kia aro‘a mai ‘aia ia rātou.
They begged him to take pity on them.

Ka aro‘a au iākoe i teia taime, mē mou ‘aka‘ou iāku ka ‘apai rava au ki te ture.
I‘ll let you off this time, but if I catch you again I‘ll have the law on you.

4. n. Kindness, sympathy, sorrow (for sbdy in trouble), love (i.e divine love, or loving kindness, not love between sexes, cf. ‘inangaro).

‘E aro‘a tika ai tōku i taua va‘ine taka‘uāra.
I feel very sorry for the widow.

Nō te aro‘a ‘ua o te Atua i taea mai ei tātou e te mārama mei runga mai.
Through the grace of God the light (of understanding) has descended upon us.

[Pn. *‘alo‘ofa.]

‘inangaro

‘inangaro, (-a, -‘ia).

1. Require, need, want, desire.

Mē ‘inangaro koe i tēta‘i ‘ua atu ‘apinga, ‘auraka e mataku i te pati mai.
If you want anything else at all, don’t be afraid to ask;

Ka ‘inangaroa ‘ē varu tangata ‘aka‘ou ‘ei ‘a‘aki i te ‘ānani.
Another eight men will be needed to pick the oranges;

Ka ‘inangaro‘ia tēia piri kia kimi‘ia ma te matatio.
This problem will need to be gone into very carefully;

I tōku ‘inangaro‘anga i te ‘uri meika, kua ‘aere roa au kua pati kiāia.
When I wanted the banana shoots, I went straightaway and asked him;

Nō tōna ‘inangaro ki tāku pēpe rākau, nō reira ‘aia i auē ei.
She wants my doll, that’s what she’s been crying about;

Tērā te ‘enua mē ka ‘inangaro tanu kai.
There is the land, if you want to grow crops.

2. Love, like.

Nō tōna ‘inangaro iāku, nō reira kua pati ‘aia ki tōku metua kia ‘akaipoipo ‘aia iāku.
He loves me so much he’s asked father if he can marry me;

E inangaro atu koe i tō Atua ia Iehova ma to ngakau katoa.
Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart (Deut. 6.5);

mate i te ‘inangaro,
lovesick;

‘e pū‘āpi‘i ‘inangaro‘ia,
a well-liked teacher;

‘e ‘iti tangata ‘inangaro tamaki,
a warlike race;

Ko tāku tamaiti ‘inangaro tēia i roto i tāku pupu.
This is my favourite child in the class;

‘E tangata ‘inangaro tautai ‘a Mai.
Mai loves going fishing;

‘Ea‘a tō‘ou manako? Kāre au e ‘inangaro ana.
What do you think? I don’t like it;

Nō tōna ‘inangaro-kore i te ‘aere.
Because he wasn’t keen on going.
[Pn. *fina-„alo.]