marama

marama, n. 1. Moon.

‘E mārama tika ai te marama i tēia pō.
The moon is very bright tonight. Marama kīkau, marama ‘ōu, new moon.

E ngaro atū ra te marama kīkau i te tāpoki‘ia e te tiao.
Then the new moon disappeared behind the clouds.

2. Month, monthly.

‘Ē iva marama o tēia punua ‘oro‘enua.
This foal is nine months old;

ā tēia marama ki mua,
next month;

Kua ko‘i marama ‘aia i tāna moni.
He drew his salary monthly;

Kua ko‘i ‘aia i tāna moni marama.
He drew his monthly salary.
(See tāmarama.)
[Pn. *ma-lama.]

6

6, (-ria).

1. Perch, alight, settle, land.

Kua tō te manu ki ta‘atai.
The bird perched on the beach;

Ka tōria tēnā pū rākau e te manu nō tei para te ‘ua.
The birds will perch on that tree because the fruits are ripe;

Ka ‘aere te pa‘ī rere kā tō.
The plane is going to land;

Kua tō te pōro ki runga i te one ē kua pana ki roto i te tī tā.
The ball pitched on the ground and bounced into the undergrowth. Ngā‘i tō‘anga pa-‘ī rere, landing strip, aerodrome. Tō-‘anga, perch, roosting place, etc.

Kāre ‘e tō‘anga o te reira tangata.
He has no home of his own.

2. Set (sun, moon).

Kua tō te rā ki runga i te tai.
The sun is setting in the sea (resting on horizon).
[Pn. *too3.]

kake

kake,

1. (-a, -‘ia, -na). (a) Climb (i) something, climb up or get on (ki runga i) something. I tōna kake‘anga i te maunga, kua patere ‘aia ē kua ‘ati tōna vaevae. When he was climbing the mountain, he slipped and broke his leg; ‘Auraka e kake ki runga i te tumu nū teitei. Don’t go climbing up high coconut trees; Kua kake ‘aia ki runga i tōna pātikara. He got on his bicycle; ‘Ē kake ki runga i tō ‘oro‘enua. Get on your horse; ‘E maunga kake‘ia tēia e te tangata. This mountain is often climbed; ‘E maunga kake ngatā ‘a Te ‘Atukura. Te ‘Atukura is a difficult mountain to climb. Kake ki uta, go ashore. Kāre te pātete e ‘akatika‘ia kia kake ki uta. The passengers were not permitted to go ashore. Kake ki runga i te tā‘onga, accede to a title. Kua ‘aka-tupu ‘aia i te ‘au ki rotopū i tōna kōpū tangata i tōna kake‘anga ki runga i te tā‘onga. He reconciled the (quarrelling branches of the) family when he acceded to the title. Tangata kake maunga, a mountaineer. (b) Mount, serve (i a female animal). Kua tu‘etu‘e te tī nana i tōna kake‘anga‘ia e te toa ‘oro‘enua. The mare kicked when the stallion mounted her; NĀ tā‘au toa puaka i kake i tāku tī nana. Your boar served my sow

2. v.i. Rise (of sun, moon, barometer, bread, prices, terrain).

Kua kake te rā.
The sun is up;

Ka ‘aere ki te ora rua e kake mai ei te marama.
It‘ll be two o‘clock before the moon rises;

Kua kake mai te mārama ao i te ‘itinga.
Daylight came up in the east;

Kua kake te ‘oko o te ‘apinga ki runga.
The price of things has gone up;

Kua kake te vāito ‘uri‘ia.
The barometer has risen;

Kua kake te varaoa.
The bread has risen;

Kua kake tū te maunga.
The mountain rose vertically;

te au mato kake tū,
the sheer cliffs;

Kua kake te ‘ature.
The mackerel have come inshore into the shallows. (See kakake, kākakake, kākenga, kakekake, tākake-(kake).) [Pn. *kake.]