rongo

rongo, (-a, -‘ia).

1. Hear sound, feel pain, smell odour, taste flavour.

Kua rongo au iā koe i te kāpiki‘anga mai.
I heard you calling;

Kua rekareka ‘aia i tōna rongo-‘anga ē kua ‘akaoti te tamaki.
He was overjoyed to hear the war was over;

Kāre e rongoa ana te tuatua nō te māniania a te tamariki.
You can’t hear what is being said, the children are so noisy;

Te rongō ra koe i te mamae?
Do you feel any pain?

2. n. News, rumour, report.

Kua tae mai te rongo ē kua mate te ariki.
News came that the king was dead;

Ko te rongo tei tae mai kia mātou ē kua ora te mou‘āuri.
The report that came to us was that the prisoner has escaped.

3. Fame, repute.

Kua tutuki tōna rongo ki te pā ‘enua rava rāi.
His fame spread to all lands;

‘E tangata rongo meitaki ‘aia i roto i teia ‘ōire.
He is a man of good repute in this village.
[Pn. *ro„o.]

rongorongo

rongorongo, (-a, -‘ia), fq., pl. rongo 1,2.

1. Hear.

Kāre koe i rongorongo ana ē ka ‘aka‘oki‘ia ‘a Tini ki tōna ‘enua?
Haven’t you heard that Tini is being sent back to his own country?;

Kāre rava tēnā tuatua i rongorongo‘ia ana i roto i tō mātou ‘ōire.
We haven’t heard anything about that in our village.

2. n. News, rumours.

Ko te rongorongo ‘ua tei tae mai, kāre rā e rauka kia ‘akapāpū.
We’ve heard rumours here, but it hasn’t been possible to confirm them.
[rongo RR.]

tuatua

tuatua, 1. (-‘ia). Talk, say, speak, converse.

Tē tuatuā ra rāua nō runga iā Mina.
They were talking about Mina;

Kua tuatua‘ia ē nāna i keiā i taua toā ra.
They say it was he that robbed the shop;

Kua tuatua te tangata iāia nō te kōpāpā i tāna varāoa.
People complained about him because of the thinness of his loaves.

2. A word, words, text, talk, a message, doctrine, news, anything spoken.

‘E tuatua ta‘ito tēnā i tō mātou ‘enua.
That is an old saying in our country. Tuatua a‘i, a flashed message. Tuatua ‘akakite, notice, piece of information. Tuatua ‘ōu, latest news.

I rongo ana koe i te tuatua ‘ōu?
Have you heard (or read) the latest news?;

‘Ea‘a te tuatua ‘ōu?
What’s the news?; Tuatua muna, a secret. Tuatua pikika‘a, lie, false piece of news.

‘E tangata ma‘ani tuatua pikika‘a koe.
You are always making up false stories. Tuatua tā‘eke, rumour.

‘E tuatua tā‘eke ‘ua te reira.
It’s only a rumour. Tuatua Tapu, the Holy Word, Bible.

Kua ‘oko tuatua tapu ‘aia.
He bought a Bible. Tuatua ‘ua, just talk, mere talk. Tangata tuatua raurau, chatterbox.

nūti

nūti, n. News.

Kua tae mai te nūti mei ‘Ātiu mai ē kua tāpuni ‘a Mātipi rāua ko Pā nā runga i te poti.
News came from ‘Ātiu that MŒatipi and PŒa had stowed away on a boat. Nūti takere, stale news. Tangata tātā nuti, journalist. Tangata ‘akakitekite nūti, news announcer. [Eng. news.]

kōrero

kōrero,

1. n. Oral traditions, traditional lore.

Kua kai te tamaiti i te kōrero a tōna metua tāne.
The son learned the old lore from his father;

E mou koe i te kōrero tāku i ‘āpi‘i atu kiā koe.
Remember the old traditions I have taught you. ‘Are kōrero, the old meeting house where the old traditions and genealogies were expounded.

Kua rave‘ia te ‘uipā‘anga ki te ‘are kōrero.
An assembly was held at the meeting house. Tumu kōrero, Maori historian, an expert in the old lore.

Kua putuputu mai te au tumu kōrero ki te ngā‘i ‘okota‘i ē kua tuatua i te tae‘anga mai o te Māori ki te Kūki ‘Airani.
The keepers of traditional knowledge came together and spoke of the coming of the Maori to the Cook Islands.

2. v.t., n. Speak, say; that which is said, conversation, news (dialectal = Rar. tuatua). [Np. *koo-lelo.]