ma‘ata‘anga

ma‘ata‘anga, n. 1. Majority, bulk, most.

‘E va‘ine te ma‘ata‘anga i tō mātou tere.
Most of our touring party are women;

i te ma‘ata‘anga o te taime,
most of the time.

2. Amount, number, quantity.

‘Ē ‘itu nga‘uru te ma‘ata‘anga i te tangata tei ‘aere mai i te tūroto i tēia ruāvai.
Seventy people all together came on the trip to this well.
[ma‘ata, -‘anga5.]

nūmero

nūmero,

1. n. (a) Number, figure.

E tuku i te nūmero ma‘ata ki runga ē te mea meangiti ki raro ka kiriti ei.
Put the big number on top and the little one underneath when you are going to subtract; ‘E a‘a te nūmero o tērā mōtokā? What is the number of that car? TĒ ‘akaputuputu nūmero nei mātou. We are adding the figures up; Tāmaka nūmero ta‘i nga‘uru tē kā tano kiā Rae. Size ten shoes will fit Rae; ‘E tangata nūmero ta‘i ‘aia i te tātā nūtipēpa. He’s a number one journalist, an ace reporter; (b) a sum, mathematics. E kimi mai i te tika i tēia nūmero. Work out the answer to this sum; ‘E nūmero te ‘āpi‘i mua i tēia popongi. Maths was the first lesson this morning.

2. (-a). To number something.

Kua tārevakē tōku nūmero-‘anga i tēia au pi‘a ‘ānani.
I made a mistake when I was putting the numbers on these boxes of oranges; Kua nūmeroa te pi‘a? Has the box been numbered? [Lat. numeros.]