mānganui

mānganui, v.i. Numerous, many; large numbers. Mānganui te au rā i topa. Many days passed;

‘E mānganui te aronga tei pati‘ia ki te umukai, toko iti ‘ua tei tae mai.
Many people were invited to the feast, but only a few turned up;

‘E mānganui te manamanatā tei ‘ārāvei kia mātou.
We encountered many difficulties;

te au tangata e mānganui,
a large number of people.
[? mānga2, nui.]

ra‘i

ra‘i, v.i.

1. Great (in amount, number, or diversity), numerous.

Taria mai kia ra‘i te toka.
Bring a lot of stones over here;

Kāre e ra‘i ana tāku moni.
I haven’t got a lot of money;

Nō te ra‘i i tona maki, nō reira kua roa ‘aia i te no‘o‘anga ki roto i te ‘are maki.
He had a lot (so many things) wrong with him, that’s why he was in hospital so long;

Tēia te putunga ‘akari ra‘i ake i tēnā.
There are more coconuts on this heap than in that one. Ra‘i manako, full of ideas. Ra‘i mārō, persistent, insistent, etc.

Nō tāna ra‘i mārō, nō reira kua ‘akatika au.
He kept on so, that’s why I agreed. Ra‘i pati, always asking for something. Ra‘i tuatua, talkative, etc.

2. To increase in number.

Kua ra‘i mai tāku puaka.
My pigs are increasing in numbers.
[Pn. *lasi.]

ra‘ira‘i1

ra‘ira‘i1, fq., pl. ra‘i. Large (of numbers, amounts), numerous.

‘E ra‘ira‘i te tangata i kō.
There are lots and lots of people over there;

Kā roa te ‘uipā‘anga mē ra‘ira‘i te manako.
The meeting will take a long time if there are a lot of proposals (or view-points expressed);

Kua kinokino tōna ngākau nō te ra‘ira‘i te tuatua tei tae kiāia.
He was very worried about all the stories that reached her ears;

‘E tangata manako ra‘ira‘i tika ai koe.
You have a lot of ideas.
[la‘i RR.]

tūmatatini

tūmatatini. Manifold, numerous, diverse, many of all sorts and kinds.

Kua ‘aka-putuputu‘ia te au mea tūmatatini rava rāi mei tērā ē mei tērā ‘enua kia ‘ākarakara‘ia.
All sorts of things from many different lands were brought together on display;

‘E tūmatatī ni te au ‘apinga tei ‘akaāri‘ia.
All sorts of things were on view.