marō

marō, (-a), v.i. 1. Dry, withered.

‘Ē toru marama i te ‘iti ‘ua‘anga te rā, ē te ‘openga kua marō te ‘enua.
Three months the sun shone, and at the end the land was dry;

E tauraki i tā kōtou kōpara kia marō meitaki ka ‘a‘ao ei ki te pūtē.
Spread the copra out and get it good and dry before you sack it up;

Kua ta‘u ‘aia i te puru ‘akari ki te a‘i i te marō‘anga.
He burnt up the coconut husks when they were dry;

I te marō‘anga te meika i te rā kua tari ‘aia ki roto i te ‘are ‘ei ma‘ani piere.
When the sun had dried the bananas, he brought them inside to make banana figs. Ika marō, dried fish. Maki marō, tuberculosis. Kai marō, to eat food dry (without sauce).

‘Auraka e kai marō i tā‘au kai, tēia te tai ‘ei tīto‘u ei.
Don’t have your food dry, here is some sauce to dip it in;

E tīpūpū i te ‘ātava marō.
Cut out the dead branches;

Kua marō tona rima katau
(Luke 6.6). His right hand was withered.

2. Low, out (of the tide).

Kua āranga te kaoa nō te marō i te tai.
The coral showed above the surface because the tide was out;

Tē marō atū ra te tai.
The tide is going out.
(See ‘aka-,tā-marō, pāpāmarō.)
[Pn. *maroo.]