rūrū2

rūrū2, n. Owl.

Tē tatā ‘uā ra te rūrū ma te ‘ā‘ā i kite atu ei ‘a ‘Oroke‘u mā.
The owl and the eel were fighting when ‘Oroke‘u and ‘Oro‘inano saw them.
[Pn. *lulu1.]