ko‘uko‘u

ko‘uko‘u, (-a, -‘ia, -na), fq. ko‘u. Wrap up, (do up in) bundles, parcels.

I tōna mate‘anga i te anu, kua ko‘uko‘u ‘aia iāia ki te tā‘ei.
When she felt the cold, she wrapped a rug round herself;

Kua oti ia Mārī i te ko‘uko‘u i te tī romi ki roto i te ‘āriki.
Mārī had finished wrapping up the

tī romi
(taro mash) in banana leaves;

‘E au ko‘uko‘u tiare tērā i kō.
Those are bundles of flowers over there;

Kua ko‘uko‘u au i tōku ‘apinga nō tōku ‘aere‘anga.
I’ve packed up my things for the journey. [ko‘u RR.]

‘opa‘opa

‘opa‘opa, (-‘ia), fq. ‘opa. Wrap up, wrap-pings, parcels.

Ka ‘opa‘opa mai koe i te ika?
Will you wrap up the fish?;

Kua pou te pēpa i tōna ‘opa‘opa‘anga i tāna au ‘apinga aro‘a taeake.
She used all the paper wrapping up her presents for her friends;

‘E au ‘opa‘opa kanae pouroa tēia.
These parcels all contain grey mullet;

‘E ‘āriki ‘opa‘opā poke tēia.
These banana leaves are for wrapping up

poke-pudding; ‘Akapapa meitaki‘ia tēnā au ‘opa‘opa kāka‘u.
Stack those rolls of material neatly. [‘opa RR.]